REKLAMA

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie AC?

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 16 października 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Istnieją szkody, których nie obejmuje ubezpieczenie autocasco. Warto zatem mieć na uwadze sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić właścicielowi auta odszkodowania. Jakich dokładnie szkód nie obejmuje ubezpieczenie AC?

Kierowcy posiadający ubezpieczenie AC często uważają, że skoro płacą dodatkową, dobrowolną składkę na ubezpieczenie, to w każdym przypadku dostaną odszkodowanie pokrywające całość zaistniałych szkód. Jest to jednak jedynie popularny mit. W artykule przedstawiamy sytuacje, które choć częste, nigdy nie uprawniają ubezpieczonego do otrzymania odszkodowania z autocasco.

Zobacz: Kradzież auta a autocasco – kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z AC?

Wina kierowcy a ubezpieczenie AC

Najczęstszym powodem braku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco jest wina kierowcy. Do sztandarowych przykładów takiej winy należy zaliczyć:

 1. powstanie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu;
 2. gdy szkoda powstanie podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych;
 3. gdy szkoda powstanie podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 4. gdy zachodzi do wypadku ubezpieczeniowego w czasie ruchu pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu tzn. gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy spóźnimy się z kolejnym badaniem technicznym pojazdu.

Ułatwienie kradzieży auta

Gdy ubezpieczyciel uzna, że kradzież nastąpiła przez niedbałe zachowanie ubezpieczonego, polegające m.in. na:

 1. pozostawieniu wewnątrz pojazdu kluczyków lub sterownika służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed możliwością uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);
 2. nie zabezpieczeniu pojazdu zgodnie z jego konstrukcją i nie uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);

Zobacz: Ubezpieczenie „anglika” – które OC jest najtańsze?

Sytuacje nieobjęte umową ubezpieczeniową i nadzwyczajne

Zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania również, gdy nastąpi sytuacja nie objęta zawartą umową ubezpieczenia lub sytuacja nadzwyczajna. Za sytuacje takie uznaje się:

 1. szkody w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku;
 2. używanie pojazdu jako narzędzia przestępstwa;
 3. wskutek działań wojennych, a także powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji;
 4. w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski;
 5. w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu;
 6. w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową AC;
 7. w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem umowy.

Zobacz: Abonament RTV za radio w samochodzie – kto musi płacić?

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia autocasco

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia AC warto przewidzieć niektóre niestandardowe sytuacje, jakie mogą wydarzyć się w trakcie eksploatacji samochodu. Aby zapobiec ich skutkom mogących pojawić się w przyszłości warto przemyśleć rozszerzenie zakresu ubezpieczenia np. obejmującego kradzież samochodu, w którym zdarza nam się zostawić dokumenty lub kluczyki. Niestety każda dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa będzie wiązała się z dodatkowymi opłatami.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności