REKLAMA

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Autor: LEXman · Zdjęcia: · Dodane: 6 lutego 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Jak uzyskać zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia? Czy składka OC podlega w ogóle zwrotowi? Co zrobić aby odzyskać pieniądze za ubezpieczenie pojazdu, który został sprzedany?

W przypadku niewykorzystania całego okresu ubezpieczenia przez kierowcę, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrotu części składki za OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Na jakich zasadach odbywa się zwrot składki za OC? W jaki sposób uzyskać zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia?

Zwrot składki OC

Kierowca może ubiegać się o zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia, w sytuacji, gdy umowa wygasa przed upływem okresu, na który została zawarta. Podstawowym powodem wygaśnięcia umowy ubezpieczenia jest sprzedaż pojazdu w okresie ubezpieczenia.

Zobacz: Czy ubezpieczenie OC jest ważne mimo niezapłacenia drugiej raty składki?

Poza tym wygaśnięcie umowy następuje m.in. poprzez upływ przewidzianego okresu ochrony, wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego – tu powodem może być kradzież, lub zezłomowanie pojazdu, udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu nieskutkującej zmianą posiadacza, zarejestrowanie pojazdu poza Polską, czy w sytuacji wypowiedzenia umowy, która dotyczy polisy nabytej razem z zakupionym pojazdem.

Procedura zwrotu składki OC

Zasady zwrotu składki należy oceniać według stanu prawnego obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (umowy zawarte do 10 lutego 2012 r. lub umowy zawarte od 11 lutego 2012 r.);

W przedstawionych powyżej sytuacjach, obowiązkiem ubezpieczyciela jest zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki OC musi nastąpić w okresie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej. Ubezpieczyciel zwraca pieniądze aktualnemu właścicielowi pojazdu mechanicznego. Zwrot pieniędzy otrzyma poprzedni właściciel w sytuacji, gdy wypowiadamy umowę, która dotyczy polisy ubezpieczeniowej nabytej razem z zakupionym samochodem lub motocyklem (więcej informacji o OC i sprzedaży pojazdu znajdziecie tutaj).

Zobacz: Czy ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela samochodu?

Wysokość zwracanej składki zostaje wyliczona z uwzględnieniem okresu jaki pozostał pomiędzy wypowiedzeniem umowy przez kupującego pojazd, a zakończeniem okresu ochrony ubezpieczeniowej. Zakłady ubezpieczeniowe muszą w rozliczeniu uwzględnić każdy dzień niewykorzystanej ochrony.

W przypadku deklaracji nabywcy, że wypowie umowę ubezpieczenia sprzedający może zabezpieczyć sobie zwrot składki od kupującego poprzez ustalenia takiego obowiązku w drodze umownej (np. jako element umowy sprzedaży pojazdu). Oznacza to, że nabywca w umowie powinien zobowiązać się do pokrycia kosztów części składki za korzystanie z polisy zbywcy gdyby zmienił zdanie i nie wypowiedział dotychczasowej umowy ubezpieczenia;

Czy możliwa jest odmowa zwrotu składki OC przez ubezpieczyciela?

W stanie prawnym sprzed nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 11 lutego 2012 roku, ubezpieczyciel miał możliwość odmowy zwrotu składki OC. Odmowa była przez ubezpieczycieli uzasadniana wcześniejszym pokryciem szkody spowodowanej przez klienta lub sytuacją, gdy ubezpieczyciel zobowiązany był pokrycia takiej szkody. Zwrot składki nie przysługiwał zatem kierowcy, który spowodował wypadek w trwającym okresie ubezpieczenia.

Zobacz: Najtańsze ubezpieczenie OC auta – ranking grudzień 2015

Po wspomnianej nowelizacji ubezpieczyciele każdorazowo zobowiązani są do zwrotu składki, przez co nie mogą się już powoływać na wcześniej powstałą szkodę, jeśli umowa ubezpieczenia OC została zawarta już po nowelizacji.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności