REKLAMA

Mandat dla właściciela auta za niewskazanie kierującego

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: Toyota · Dodane: 30 września 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Trybunał konstytucyjny orzekł, że nakładanie kary w postaci grzywny za niewskazanie przez właściciela pojazdu kierowcy, który go prowadził, jest zgodne z Konstytucją RP.

Skład Trybunału Konstytucyjnego obejmował wszystkich 15 sędziów. Wyrok TK nie był jednak jednogłośny. Trzech sędziów tj. Andrzej Wróbel, Wojciech Hermeliński i Marek Zubik oceniło, że zaskarżony przez prokuratora generalnego przepis godzi w prawo do obrony, zasadę domniemania niewinności i prawo do ochrony życia rodzinnego, bo może on skutkować obowiązkiem wskazywania osób najbliższych. Sędziowie podkreślili, że

Słuszne dążenie do ograniczenia zachowań polegających na przekraczaniu limitu prędkości poruszających się pojazdów i stwarzaniu tym samym zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie wymagało tak daleko idącego poświęcenia konstytucyjnego dobra, jakim jest ochrona życia rodzinnego.

Zobacz: Strażak nie będzie mógł kierować motocyklem mając 18 lat

Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że

Kara (za niewskazanie kierującego) jest umiarkowana i proporcjonalna do zakładanych celów; ustawodawca zrezygnował z surowszych kar” .

Co więcej, kwestionowany przez trójkę sędziów przepis nie narusza zdaniem TK zakazu obciążania członków rodziny, bo zakaz taki dotyczy tylko przestępstw, a nie wykroczenia jak w tym konkretnym przypadku.Prokurator generalny poddał ocenie także przepis z Kodeksu wykroczeń, który mówi, że karze grzywny do 3 tys. zł podlega „uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom Prawa o ruchu drogowym”. Tak ogólny zapis jest jego zdaniem nieprecyzyjny i może niepotrzebnie odsyłać do innych regulacji prawnych, których liczbę trzeba liczyć w setkach.

Zobacz: Kradzież auta a autocasco – kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z AC?

Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że i ten przepis jest jak najbardziej w porządku bowiem „kilkunastu milionom polskich kierowców przepisy drogowe są znane z urzędu, zdają z ich znajomości egzamin i setki razy stosują się do nich na drodze”.

Dyskusyjne jest także stanowisko TK odnośnie zarzutów Prokuratora Generalnego dotyczących karania obywateli wbrew zasady domniemania niewinności. PG mówił, że „każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu” a kara powinna być zadana tylko wtedy, gdy zdjęcie wykonane przez fotoradar pozwoli zidentyfikować sprawcę.

Zobacz: Odmowa przyjęcia mandatu – co robić dalej?

TK orzekł jednak, że „przepis przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i nie jest on nadmiernie restrykcyjny, przewiduje zagrożenie wyłącznie karą grzywny”. Zastępca Prokuratora Generalnego napomniał, że „cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, nie może być osiągnięty środkami sprzecznymi z zasadami demokratycznego państwa prawa”.  Za uznaniem przepisu za zgodny z konstytucją cały czas wnosił jednak Sejm, który uważa, że przepis ten pozwala bronić się przed sądem i dociekać swoich racji.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności