REKLAMA

Naprawa auta i zaniżone odszkodowanie z uwagi na rabaty na części

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 3 listopada 2022
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Czy ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie z uwagi na rabaty na części, jakie otrzymuje zakład naprawczy? Sprawa jest zawiła. Sąd najwyższy wydał uchwałę 6 października tego roku w tej sprawie, ale nie rozwiązuje ona tego problemu w pełni.

Zaniżone odszkodowanie to najczęstszy problem jaki zgłaszają klienci firm ubezpieczeniowych. Ale problem ten mają także przedstawiciele warsztatów samochodowych, w tym także blacharskich, którzy naprawiają auta klientów w ramach tzw. napraw bezgotówkowych np. po kolizjach. Ubezpieczyciele często poddają w wątpliwość wyceny takich napraw twierdząc, że nie uwzględniają one rabatów, jakie warsztaty samochodowe otrzymują od dystrybutorów części.

Zaniżone odszkodowanie z uwagi na rabaty na części

Jak informuje ZDS, sprawą zajął się w końcu Sąd Najwyższy, który w dniu 6 października 2022 roku wydał w trzyosobowym składzie uchwałę III CZP 119/22 wskazującą, że odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. Uchwała została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W marcu tego roku zwrócił się on do SN z następującym pytaniem:

Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu, możliwe do uzyskania w ramach współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody z odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody w procesie naprawy pojazdu (art. 362 k.c. w zw. z art. 354 § 2 k.c.)?.

Trzeba przy tym wspomnieć, że w sierpniu 2022 roku Rzecznik Finansowy wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w podobnym sprawie. Jego wniosek konkretnie odnosił się do rabatów i upustów stosowanych u dystrybutorów części zamiennych współpracujących z zakładami ubezpieczeń.

Choć minął już prawie miesiąc, do uchwały SN z dnia 6 października 2022 roku III CZP 119/22 nie ma jeszcze uzasadnienia. A jak zauważają przedstawiciele ZDS, sama sentencja nastręcza dużo wątpliwości i nie rozwiązuje w pełni problemu. Należy bowiem pamiętać, że w opublikowanych 18 lipca 2022 roku nowych Rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych znajduje się rekomendacja nr 17, która brzmi

Zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu.

W rezutalcie sentencja uchwały Sądu Najwyższego jest z nią zasadniczo zbieżna. Ale jest pewien istotny problem jaki się z tą rekomendacją wiąże. W jej rozwinięciu, a dokładnie w punkcie 17.3 zapisano:

Ustalając należne świadczenie, zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na rabaty lub upusty, obowiązujące we współpracujących z nim warsztatach naprawczych i punktach sprzedaży.

Wydaje się więc, że Sąd Najwyższy orzekał zgodnie z linią, którą wcześniej zaproponowała Komisja Nadzoru Finansowego. Z drugiej strony, sentencja uchwały III CZP 119/22 brzmi bardzo podobnie do sentencji uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 roku III CZP 20/17, która dotyczy pojazdów zastępczych. Uchwała ta bardzo „skomplikowała” dochodzenie świadczeń przez serwisy i wypożyczalnie, ponieważ uprawniony za każdym razem musi wykazywać, że poniesienie kosztów wyższych niż wynikające z oferty ubezpieczyciela (lub wypożyczalni z nim współpracującej) było „celowe i  ekonomicznie uzasadnione”. W uchwale III CZP 119/22 występuje słowo „wyłącznie”, co oznacza, że świadczenie powinno być limitowane do kosztów „niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych”, a więc ciężar wykazania wartości kosztów może spoczywać na uprawnionym. Czekamy zatem na uzasadnienie uchwały, aby mieć szerszy obraz sytuacji prawnej.

Zobacz: Jaki wpływ mają zamienniki na cenę ubezpieczenia samochodu?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności