Żandarmeria Wojskowa będzie mogła wystawić mandat kierowcy?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: ŻW · Dodane: 5 kwietnia 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Ministerstwo Obrony Narodowej chce rozszerzyć uprawnienia Żandarmerii Wojskowej o możliwość wystawiania mandatów za kilkadziesiąt wykroczeń, w tym kierowcom , za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji drogowej.  Za co żołnierze ŻW mogliby nakładać mandaty na kierowców?

Obecnie jeśli żołnierz ŻW ma do czynienia z wykroczeniem, które nie jest w jego gestii (zgodnie z rozporządzeniem), musi on wezwać policję celem okazania sprawy. Według nowego projektu MON, uprawnienia żandarmów miałyby zostać dość wyraźnie rozszerzone, aby nie musieli posiłkować się oni kolegami z policji.

Zobacz: Obniżona akcyza na auta z silnikami powyżej 2 litrów?!

ŻW mogłaby karać np. za naruszenie przepisów o zgromadzeniach, za żebractwo, przywłaszczenie tytułu, stanowiska, stopnia lub nieuprawnione publiczne noszenie odznaczeń lub munduru. Żandarmi mieliby prawo do nakładania mandatów za wprowadzenie ich w błąd co do tożsamości i obywatelstwa oraz odmowę udzielenia im informacji na ten temat lub okazania dokumentów. Projekt przewiduje także, że mandat od żandarma będzie można dostać za niektóre wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, np. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych albo nabywanie go w punktach nielegalnej sprzedaży.

Zobacz: Kto może parkować na kopercie? Nowa karta parkingowa 2016

W projekcie zmian zaproponowanych przez MON są także zapisy odnoszące się bezpośrednio do kierowców i porządku w komunikacji drogowej. Żandarmeria Wojskowa mogłaby karać za samowolne ustawianie, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych, prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości oraz grupę wykroczeń związanych z niszczeniem drogi lub pasa drogowego, uchybieniem obowiązkowi oczyszczania drogi itp. Grzywna nałożona przez ŻW groziłaby także za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym na kolei i określonym w Prawie przewozowym.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności