REKLAMA

Zdjęcie z fotoradaru a utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 21 lutego 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Czy można stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar? Zgodnie z przepisami decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy na może być wydana wyłącznie w sytuacji odebrania dokumentu na drodze. Warunku tego nie spełnia więc wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar.

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Zgodnie z art. 135 prawa o ruchu drogowym policjant ma prawo zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Kierowca, który popełnił takie wykroczenie otrzyma od policjanta pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, które to pokwitowanie uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Policja w terminie 7 dni od odebrania prawa jazdy, przekazuje je właściwemu Staroście, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzja Starosty jest zawsze wydawana pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wobec kierowca, który mimo wydania przez Starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, Starosta przedłuży okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy. Co warte zauważenia okres 6 miesięcy jest to maksymalny okres, na jaki można zatrzymać prawo jazdy.

Zobacz: Zdjęcia z fotoradarów będą wysyłane właścicielom?

Jeżeli jednak kierowca z przedłużonym przez Starostę okresem zatrzymania dokumentu prawa jazdy, wciąż porusza się samochodem, całkowicie traci.

Kierowca, który nie zgadza się z decyzją Starosty ma możliwość odwołania. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty. SKO powinno rozpatrzyć niniejsze odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli jednak SKO wyda niekorzystne dla kierowcy rozstrzygnięcie to istnieje jeszcze możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji SKO.

Zdjęcie z fotoradaru a utrata prawa jazdy na 3 miesiące

Jak się jednak okazuje, nie każde przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h grozi zatrzymaniem prawa jazdy. Jeżeli wykroczenie zostało zarejestrowane przez fotoradar, a nie przez funkcjonariusza policji lub ITD, to starosta nie ma uprawnienia do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zobacz: Dlaczego stacjonarne fotoradary zostały zaklejone folią?

Sytuację taką wprowadziły nieszczelne przepisy przejściowe wprowadzające powyższą sankcję za przekroczenie prędkości. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o pijanych kierowcach podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące jest informacja o zatrzymaniu dokumentu na drodze.

Oznacza to, że jeżeli prawo jazdy nie zostało zatrzymane na gorącym uczynku, starostwo nie powinno wydawać decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące.

Zobacz: Mapa nieoznakowanych rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności