REKLAMA

Dlaczego stacjonarne fotoradary zostały zaklejone folią?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 11 stycznia 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Zaklejone fotoradary Warszawie i w innych miastach w Polsce to niecodzienny widok. Dlaczego fotoradary oklejono czarną folią? Czy fotoradary te zostaną na stałe usunięte z ulic i dróg w Naszym kraju?

Wraz z nadejściem Nowego Roku, zmianie uległy przepisy ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Mimo że nie udało się wprowadzić systemu CEPiK 2.0, a tym samym nowych zasad nabywania prawa jazdy kat. B przez nowych kierowców, zmienione zapisy prawa nie przeszły niezauważone przez kierujących.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Jednym z efektów znowelizowanego prawa okazał się lawinowy przyrost fotoradarów oklejonych czarnych folią. Część kierowców podejrzewała, że uległy one  po prostu awarii. Jednak zaskakująco duża liczba takich czarnych masztów kazała szukać innej przyczyny takiego stanu rzeczy.

Zobacz: Mandat dla właściciela auta za niewskazanie kierującego

Zaklejone czarną folią fotoradary to efekt wprowadzenia w życie dwóch ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku, które znowelizowały m.in. ustawę Prawo o ruchu drogowym i ustawę o strażach gminnych. Jedną z poważniejszych zmian jaką przyniosły nowe akty prawne, jest odebranie strażom gminnym (miejskim) prawa do posługiwania się fotoradarami. W efekcie tego działania od 1 stycznia 2016 roku w samej tylko Warszawie zaklejonych folią zostało 27 stacjonarnych fotoradarów straży miejskiej, a 42 punkty kontroli prędkości przeprowadzane dotąd przez nią przestały funkcjonować.

Straż gminna i fotoradary – artykuł 129 b

Co zostało dokładnie znowelizowane w obowiązujących dotąd ustawach? Najważniejsza zmiana dotyczy artykułu 129b ustawy Prawo o ruchu drogowych, w którym zmieniono zapisy ustępu 2, 3 i ustępu 4. W starej wersji brzmiały one w następujący sposób:

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem:

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;

3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu;

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

Zobacz: Zdjęcia z fotoradarów będą wysyłane właścicielom?

Co zostało zmienione w ustawie o kierujących pojazdami odnośnie straży gminnych i fotoradarów?

Warto jednak zauważyć, że w znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym nastąpiły wyraźne zmiany. W myśl nowych przepisów w ustępie 2, punkt 1 otrzymał brzmienie:

1. kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym

Oznacza to, że z punktu tego w całości usunięto podpunkt b) dotyczący rejestrowania wykroczeń za pomocą fotoradarów:

b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego”

W ustępie 3. uchylony został z kolei 3 punkt o treści „używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu” .

Uchylono także ustęp 4. artykułu 129b mówiący o tym, że

„Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.”

Stacjonarne fotoradary wedle wstępnych ustaleń mają zostać przejęte przez Inspekcję Transportu Drogowego. Z kolei przenośne mają zostać oddane do użytku Policji. W związku z tym, że nie zapadły w tym temacie żadne konkretne decyzje, fotoradary prawdopodobnie przezimują ten okres w spoczynku.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności