Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przed 18 maja 2015 roku

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 10 stycznia 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Kiedy można złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przed 18 maja 2015 roku?

Kierowca, wobec którego orzeczono prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przed 18 maja 2015 roku, nie może skorzystać z dobrodziejstwa orzeczenia wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, po upływie połowy orzeczonego wymiaru zakazu. Kierowca taki nie jest jednak pozbawiony możliwości wnioskowania o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zobacz: Od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Blokada alkoholowa – nowy sposób walki z pijanymi kierowcami

Nowelizacja wprowadziła nową formę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców skazanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, poprzez obowiązkowe wyposażenie pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową, uniemożliwiającą działanie silnika w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Obowiązek wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową może być orzekany przez sąd co najmniej po upływie połowy orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – najwcześniej po upływie 10 lat.

Zobacz: Dopuszczalna prędkość na drodze w 2016 roku

Kierowcy, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów po 18 maja 2015 roku mogą skorzystać z dobrodziejstwa art 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 Prawo o ruchu drogowym.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Co ważne postawa kierowcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego muszą uzasadniać przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd każdą sprawę ocenia indywidualnie, biorąc pod uwagę powyższe cechy i zachowanie danego kierowcy.

Zobacz: Umowa darowizny samochodu – bezpłatny wzór wraz z objaśnieniem

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 roku wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie ar. 42 § 2 kodeksu karnego stosuje się art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

Oznacza to, że wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, skazany będzie mógł złożyć po upływie co najmniej 18 miesięcy trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zobacz: Prawo jazdy według nowych zasad od 2017 roku

Powyższe stanowi, że kierowcy z zakazem wydanym jeszcze przed nowelizacją przepisów na okres 1 roku, nie będą mogły złożyć do Sądu wniosku o wydanie postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Tylko kierowca z zakazem dłuższym niż 18 miesięcy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego.

Podsumowując należy wskazać, że jeżeli wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, kierowca będzie mógł dopiero po 18 miesiącach trwania zakazu złożyć do Sądu wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Gdyby wyrok uprawomocnił się po dniu 18 maja 2015 roku, to wówczas kierowca może złożyć taki wniosek po upływie połowy trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zobacz: Co można prowadzić mając prawo jazdy kat. B?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności