REKLAMA

Kto jest zarządcą drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej?

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 2 czerwca 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Zarządca drogi jest odpowiedzialny m.in. za stan techniczny drogi. Od zarządcy drogi można dochodzić odszkodowania za szkody wywołane m.in. przez dziury w jezdni. Kim jest zarządca drogi i w jaki sposób ustalić kto jest zarządcą drogi, na której doszło do uszkodzenia samochodu?

Co to jest droga publiczna?

Odpowiedzialność zarządcy drogi dotyczy dróg publicznych. Przez drogę publiczną należy rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Zobacz: Zderzenie z krową lub koniem – od kogo ubiegać się o odszkodowanie?

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Co więcej ulice leżące w ciągu dróg wymienionych powyżej należą do tej samej kategorii co te drogi.

Zarządca drogi

Na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zarządcami dróg jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – w odniesieniu do dróg krajowych, Zarząd Województwa – dla dróg wojewódzkich, Zarząd Powiatu – dla dróg powiatowych oraz Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) dla dróg gminnych

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady.

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Zadania i obowiązki zarządcy drogi

Do zadań i obowiązków zarządcy drogi należy przede wszystkim utrzymywanie jej nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w należytym stanie technicznym.

dziura droga jezdnia

Zarządca drogi odpowiada za jej stan techniczny. Sytuacja jak na powyższym zdjęciu nie ma prawa mieć miejsca!

Zobacz: Czy na autostradzie obowiązuje minimalna prędkość?

Ponadto zarządca drogi jest zobowiązany przeprowadzać okresowych kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywać roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, przeciwdziałać niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzać ograniczenia lub zamknięcie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczać objazdy drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, odpowiednie ich znakowanie m.in. wskazujące na występujące zimą zagrożenia. Dodatkowo, w okresie zimowym zarządca drogi ma prawo ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

Zobacz: Dopuszczalna prędkość na drodze w 2016 roku

Prócz wyżej wymienionych obowiązków do właściwego zarządu dróg, na co wskazuje art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie zimowym należą obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych.

Kto jest zarządcą drogi?

Częstym problemem z jakim mierzą się kierowcy w procesie ubiegania się o odszkodowanie za szkody wywołane m.in. dziurą w jezdni jest ustalenie zarządcy drogi. Jeśli nie wiemy na jakiej drodze doszło do szkody poinformuje nas o tym policja. Można też z takim pytaniem zwrócić się do urzędu gminy.

Kiedy samochód zostanie uszkodzony na drodze wewnętrznej – czyli takiej, której nie dotyczą przepisy ustawy o drogach publicznych – o odszkodowanie powinniśmy ubiegać się od wspólnoty mieszkaniowej, przedsiębiorcy, lub nawet prywatnego zarządcy tego odcinka.

Zobacz: Odszkodowanie za szkody spowodowane dziurą w jezdni – kto zapłaci?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności