REKLAMA

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po nowelizacji z dnia 18 maja 2015 roku

Autor: LEXman · Zdjęcia: Toyota · Dodane: 24 stycznia 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Jak skrócić sądowy zakaz prowadzenia pojazdów? Pomóc może wniosek. Kierowca, który posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony po dniu 18 maja 2015 roku może starać się o zmianę sposobu jego wykonywania, co popularnie nazywane jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów. Kiedy możliwe jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przewiduje art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, który stanowi, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zobacz: Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przed 18 maja 2015 roku

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że skrócenie jest tu jedynie wyrażeniem potocznym. W rzeczywistości Sąd nie skraca zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie umożliwia kierowcy odbywanie pozostałego okresu zakazu korzystając z samochodu z zainstalowanym w blokadę alkoholową. Innymi słowy, kierowca będzie mógł prowadzić wyłącznie pojazdy mechaniczne, które są wyposażone w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa

Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie 18 maja 2015 roku, wprowadzono nową formę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców skazanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, poprzez obowiązkowe wyposażenie pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową, uniemożliwiającą działanie silnika w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Zobacz: Auto w leasingu a abonament RTV za radio – kto płaci?

Obowiązek jazdy z blokadą alkoholową nie jest jednak orzekany obligatoryjnie. Sąd będzie mógł go orzec tylko wtedy, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste kierowcy, zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeżeli Sąd negatywnie oceni postawę, właściwości i warunki osobiste kierowcy oraz jego zachowanie w okresie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, skrócenie zakazu nie będzie orzeczone.

Wniosek o skrócenie zakazu

Wniosek do Sądu można złożyć, jeżeli:

  1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany wobec kierowcy przez okres co najmniej połowy jego orzeczonego wymiaru,
  2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony dożywotnio był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,
  3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zobacz: Zatrzymane prawo jazdy za niepłacone alimenty

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności