REKLAMA

Pozew zbiorowy przeciw Volkswagenowi – afera spalinowa

Autor: LEXman · Zdjęcia: Volkswagen · Dodane: 18 listopada 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Pozew zbiorowy przeciw Volkswagenowi dotyczący aut z wadliwymi silnikami Diesla z serii EA189 to jeden z pomysłów ich właścicieli na dochodzenie swoim praw. Czym jest pozew zbiorowy i czy może okazać się on skutecznym orężem przeciwko sprawcom afery spalinowej?

Warunki do skorzystania z pozwu zbiorowego

W postępowaniu cywilnym możliwe jest dochodzenie jednego rodzaju roszczenia przez co najmniej 10 osób, które opierają swoje żądanie na tej samej podstawie faktycznej. Postępowanie takie nazywa się postępowaniem grupowym. W postępowaniu grupowym można dochodzić roszczeń w sprawach konsumenckich, z tytułu czynów niedozwolonych oraz dotyczących szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny. Przedmiotem postępowania dowodowego nie może być dochodzone roszczenie o ochronę dóbr osobistych.

Zobacz: Silniki TDI Volkswagena, które nie spełniają norm spalin

Ważną cechą postępowania grupowego jest fakt, że roszczenie każdego z jego uczestnika jest identyczne, przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Ujednolicenie roszczeń może mieć jednak miejsca w podgrupach, przy czym każda z podgrup musi posiadać co najmniej 2 członków.

Postępowanie grupowe toczy się zawsze przed sądem okręgowym, w którego składzie zasiada trzech sędziów zawodowych. Postępowanie wytacza reprezentant grupy, który może być jej członkiem. W postępowaniu grupowym obowiązkowe jest zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego.

Pozew zbiorowy a afera spalinowa

Uczestnikiem postępowania grupowego dotyczącego afery spalinowej może być zarówno właściciel samochodu będący konsumentem jak i przedsiębiorca. Należy jednak zaznaczyć, że pozew zbiorowy konsumentów może być złożony tylko przeciwko sprzedawcy wadliwego samochodu, czyli w polskich warunkach będzie to dealer bądź salon sprzedaży samochodów. Sprawa wydaje się zatem bardziej skomplikowana, gdyż będzie trzeba znaleźć co najmniej 10 chętnych osób, które zakupiły pojazd u tego samego sprzedawcy.

Zobacz: Wadliwe silniki EA 189 – sprawdź czy Twoja Skoda ma jeden z nich

Pozew zbiorowy przedsiębiorców, w odróżnieniu od pozwu konsumentów, może być złożony bezpośrednio przeciwko producentowi aut. Nie ma tu znaczenia fakt, czy przedsiębiorca kupił auto w salonie, czy też z na rynku wtórnym, podstawą prawną dochodzonego roszczenia nie jest w tym wypadku oparta na umowach sprzedaży pojazdu. Podstawą dochodzenia roszczeń jest czyn niedozwolony, polegający na wprowadzeniu w błąd innych przedsiębiorców.

Zobacz: Afera spalinowa Volkswagena – przekroczone normy emisji CO2

Warte odnotowanie jest to, że nie ma znaczenia czy samochód przedsiębiorca zakupił czy wziął go w leasing. Leasingobiorcy również mogą zostać członkiem postępowania grupowego przeciwko Grupie Volkswagen.

Ważne

Uczestnikiem postępowania zbiorowego nie może być niestety właściciel pojazdu będący konsumentem, który zakupił swoje auto od przedsiębiorcy niezajmującego się zawodowo sprzedażą aut, bądź od innej osoby fizycznej. Właściciel taki nie mieści się bowiem w żadnej z grup, której mają możliwość uczestnictwa w postępowaniu grupowym. Konsument taki nie jest jednak na przegranej pozycji – może on dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady rzeczy nabytej.

Pozew zbiorowy może napotkać trudności

Problem z wszczęciem postępowania grupowego wobec Grupy Volkswagen może napotkać na swej drodze wiele trudności i to już w fazie zbierania wymaganej przepisami prawa grupy osób. Problem tkwi bowiem w tym, że to poszczególni sprzedawcy, a nie Grupa Volkswagen będzie w zdecydowanej większości spraw adresatem roszczeń z tytułu rękojmi. Nie będzie tu więc mowy o jednym pozwanym. Dodatkowo mamy również zróżnicowanie poszkodowanych w aferze spalinowej na konsumentów i przedsiębiorców, a dodatkowo na osoby, które nabyły produkt przed nowelą przepisów 25 grudnia 2014 r. i po niej. Wszystkie te okoliczności wpływają na to, że postępowanie grupowe dotyczące afery spalinowej może być bardzo trudne do przeprowadzenia.

Zobacz: Afera spalinowa Volkswagena – jak reklamować samochód?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności