REKLAMA

Rękojmia za używany samochód – reklamacja wad pojazdu

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 15 września 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Używane samochód także podlega reklamacji za wady pojazdu. Kupującemu używany samochód przysługują te same prawa, co przy zakupie nowego auta z salonu. Oznacza to, że kupujący może skorzystać z rękojmi za wady fizyczne nabytego auta. Czym jest rękojmia? Jakie uprawnienia z niej wynikają oraz jakie ma prawa nowy właściciel samochodu, gdy okaże się on wadliwy?

Rękojmia za wady fizyczne

Rękojmią nazywamy odpowiedzialność sprzedającego w stosunku do kupującego za wady fizyczne  sprzedanego przedmiotu. Co warte podkreślenia odpowiedzialność ta jest obligatoryjna i sprzedający nie może się od niej uchylić. Wbrew powszechnemu twierdzeniu rękojmią za wady fizyczne objęte są nie tylko rzeczy nowe, ale również używane. Nie ma zatem ograniczeń do korzystania z tego uprawnienia jeśli chodzi o wady zakupionego samochodu używanego.

Rękojmia nie jest tym samym co gwarancja. Gwarancja jest fakultatywna, czyli sprzedający nie ma obowiązku jej udzielenia.

Zmiany w przepisach dotyczących rękojmi

Do 25 grudnia 2014 roku w polskim systemie prawnym obowiązywała ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego, która w stosunku do konsumentów nakazywała stosować instytucję niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zamiast uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi. Ustawa ta, dostosowując nasze prawodawstwo do wymogów unijnych, musiała zostać uchylona a na jej miejsce weszły przepisy o rękojmi z Kodeksu cywilnego. Zmiana prawa w tym zakresie miała na celu ujednolicenie przepisów dotyczących umów sprzedaży.

Zobacz: Czy ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela samochodu?

Oznacza to, że do umów sprzedaży samochodu (i nie tylko) zawartych przed 25 grudnia 2014 roku stosujemy nadal uchyloną ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego oraz instytucję niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Dla umów zawartych po tej dacie stosujemy przepisy dotyczące rękojmi pochodzące z Kodeksu cywilnego.

Warunki skorzystania z rękojmi za używany samochód

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zarówno gdy jest to rzecz nowa jak i używana. Odpowiedzialność z tego tytułu zachodzi w sytuacji, gdy wada zostanie stwierdzona w okresie obowiązywania rękojmi, tj. minimum roku od dnia wydania kupującemu rzeczy. Co warte podkreślenia, żadne postanowienia zawarte w umowie sprzedaży z konsumentem nie mogą tej odpowiedzialności wyłączyć. W takiej umowie może być ona co najwyżej ograniczona do 1 roku. Jeżeli w umowie nie ma żadnych postanowień dotyczących rękojmi to można skorzystać z tego uprawnienia w okresie 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Rękojmia za wady fizyczne samochodu przysługuje również tym kupującym, którzy skorzystali z komisu.

Z rękojmi możemy skorzystać w sytuacji, gdy samochód nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego lub gdy zapewnienia te okazały się kłamliwe, np. samochód miał być bezwypadkowy a oryginalny przebieg okazał się kręcony. Z rękojmi można również skorzystać, gdy samochód został wydany kupującemu w stanie niekompletnym, np. brakuje istotnych elementów wyposażenia, na które kontrahenci się umówili.

Prawa nabywcy używanego przedmiotu

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w terminach określonych powyżej (rok lub dwa lata) kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący zażąda wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Powyższe oznacza tyle, że kupujący musi na piśmie, listem poleconym oświadczyć sprzedającemu, które z uprawnień wynikających z rękojmi wybiera oraz wskazać podstawę skorzystania z rękojmi (wadę). Kupujący może:

  1. od razu odstąpić od umowy żądając zwrotu ceny przy jednoczesnym zwrocie samochodu,
  2. zażądać obniżenia ceny – co wiąże się ze zwrotem przez sprzedającego określonej kwoty kupującemu,
  3. wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. usunięcia wady – czyli naprawy na koszt sprzedającego.

Kupujący, który wybiera trzecią lub czwartą możliwość musi w swoim oświadczeniu określić konkretny termin na wymianę bądź usunięcie wady, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

Rękojmia za używany przedmiot w praktyce

Jak widać kupujący, który został wprowadzony w błąd posiada instrumenty do obrony swoich praw. Należy jednak pamiętać, że samodzielnie sporządzone oświadczenie może nie zrobić piorunującego wrażenia na sprzedającym. Warto więc skorzystać z pomocy specjalisty np. radcy prawnego.

Zobacz: Czy ubezpieczenie OC jest ważne mimo niezapłacenia drugiej raty składki?

W oświadczeniu warto również wspomnieć, że nie wywiązanie się przez sprzedającego z odpowiedzialności za wadę rzeczy sprzedanej będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o swoje prawa na drodze sądowej. Niestety w tego typu sprawach spór sądowy jest codziennością, gdyż mało który sprzedający przyzna się, że sprzedał wadliwe auto i skutecznie zareaguje na pismo kupującego.

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Paweł Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Paweł
Gość
Paweł

Warto wspomnieć jeszcze, że kupującemu przysługuje odszkodowanie z tytułu wad samochodu, jak również, że jeżeli on sam sprzeda samochód, to dalej będzie odpowiadał za wady auta, nawet jeżeli jest osobą prywatną. Rękojmia za wady samochodu to temat rzeka…

Aktualności