REKLAMA

Podwyżki kar i opłat za parkowanie w Warszawie są niezgodne z prawem?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 11 lutego 2021
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła skargę na uchwały rady miasta Warszawa na podwyżki opłat i kar za postój w strefie płatnego parkowania. Przepisy mogą być bowiem niezgodne z Konstytucją. S

Na początku lutego tego roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga, jaką wystosowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, na uchwałę Rady m.st. Warszawy dotyczącą stref płatnego parkowania. Skarga odnosi się do uchwały z dnia 15 października 2020 roku, która zmienia uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Prokuratura Okręgowa w Warszawie domaga się stwierdzenia nieważności części uregulowań ujętych w zaskarżonej uchwale.

Prokuratura i strefa płatnego parkowania w Warszawie

Prokurator zarzucił zaskarżonej uchwale istotne naruszenie prawa tj. przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W skardze wskazano, że znowelizowanie przepisów prawa miejscowego doprowadziło do istotnego podwyższenia opłat należnych za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny postoju samochodu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz przedłużenia z 10 do 12 godzin w ciągu doby czasu pobierania opłat za postój pojazdów. Skutkiem tych zmian jest również podwyższenie opłaty zryczałtowanej za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) odpowiednio z kwoty 980 złotych do kwoty 1.500 złotych oraz z kwoty 1.600 złotych do kwoty 2.450 złotych.

W ocenie prokuratora powyższe stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności, a tym samym również i właściwych norm regulujących stanowienie aktów prawa miejscowego. Prokurator zarzucił także istotne naruszenie prawa tj. Konstytucji RP oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, poprzez naruszenie zasad prawidłowej i rzetelnej legislacji, w drodze sporządzenia uzasadnienia kwestionowanej uchwały w zakresie zmodyfikowanym, bez uwzględnienia w nim informacji, które wyjaśniałyby ponad 50% jednorazowe podwyższenie opłaty zryczałtowanej za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych.

Zobacz: Wydanie auta z parkingu policyjnego bez opłaty na miejscu legalne!

W ramach kwestionowanej uchwały podwyższono stawkę opłaty godzinowej za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego od około 27 do 31% w stosunku do stawki opłaty obowiązującej poprzednio. Możliwość kształtowania wysokości stawki opłaty należnej za godzinę parkowania została wprowadzona we wrześniu 2019 roku. Pomimo tego, doszło jednak do jednorazowego podniesienia stawki opłaty godzinowej o około 30% w stosunku do wysokości stawki obowiązującej poprzednio oraz jednorazowego podniesienia stawki opłaty zryczałtowanej o około 53%.

Zbyt duże podwyżki niezgodne z Konstytucją

Nie kwestionując możliwości regulowania opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz ich nakładania na użytkowników dróg, prokuratura podważa prawidłowość uregulowań przyjętych w zaskarżonej uchwale w zakresie proporcjonalności wprowadzonych przepisów i podwyższenia opłaty, w odniesieniu do kryterium niezbędności oraz osiągnięcia ratio legis stosownych regulacji dot. tworzenia stref płatnego parkowania. Nadmienić należy, że poza aspektem fiskalnym decyzji podjętej przez Radę m.st. Warszawy trudno jest wskazać jakiekolwiek inne argumenty za poparciem powyższej zmiany. W ocenie prokuratury nie można składać na osoby korzystające obecnie ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego zaniechań związanych z dostosowaniem wysokości stawki do obecnych realiów ekonomicznych. Wprowadzona obecnie opłata, pomimo zmiany wskaźników ekonomicznych, nie powinna tak znacząco odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiana jej wysokości powinna zostać rozłożona w czasie i być dokonywana stopniowo, tak aby możliwym była ocena jej wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy.

Zobacz: Parkometry – czy trzeba wpisywać numer rejestracyjny samochodu?

Przyjęta w kwestionowanej uchwale stawka za pierwszą godzinę parkowania jest równa stawce maksymalnej obliczonej w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych. Nowelizację uchwały trudno zatem uznać, za wypadkową rozważenia tego, jaka wysokość stawki opłaty jest właściwa i konieczna z punktu widzenia kształtowania polityki transportowej miasta w odniesieniu do potrzeb i interesów osób korzystających ze strefy oraz pozostałych mieszkańców. Sprowadza się ona w zasadzie do zrównania stawki takiej opłaty do ustawowego maksimum. W odniesieniu zaś do opłaty zryczałtowanej, biorąc pod uwagę treść uzasadnienia projektu uchwały, trudno ustalić jakiekolwiek kryteria, którymi przy jej ukształtowaniu kierował się organ.

Zobacz: Nieodebrane awizo z sądu – ukarany kierowca nie wiedział o rozprawie

W ocenie prokuratury kwestionowane regulacje nie spełniają wymogów niezbędności, przydatności, jak też proporcjonalności w odniesieniu do norm regulujących stanowienie aktów prawa miejscowego. Tym samym uchwała narusza w sposób istotny przepisy ustawy o drogach publicznych oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto brak umotywowania w uzasadnieniu projektu uchwały zmiany wysokości opłaty zryczałtowanej nosi niewątpliwie cechę arbitralności i nie buduje zaufania członków wspólnoty samorządowej do organów samorządu stanowiących prawo.

Działania Prokuratury Okręgowej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie systematycznie analizuje uchwalane akty prawa miejscowego, a w sytuacji dostrzeżonych nieprawidłowości kieruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak to miało miejsce w przypadku skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz uchwały Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 roku oraz z 30 lipca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Zobacz: Policyjne Renault Megane RS z cofniętym o 160 000 km licznikiem!

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Derek Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Derek
Gość
Derek

w opodatkowaniu obywatela zabrnęliśmy naprawdę w kozi róg?! przyrównam to do mojej nieruchomości. Urodziłem sie, żyję w PL dorobiłem sie pierwszych oszczędności CIĘŻKĄ pracą za zaoszczędozne pieniądze kupiłem kawałek ziemi na własnosć, następnie wybudowałem dom, opąłciłem wszystko co tylko można: przyłącze prądu, wody kanalizacji – po tym jak to opłaciłem zabrano mi moją własność twierdząć że jest to odpowiednio zakładu energetycznego , wodociągów i WODKAN, Następnie gmina stwierdziła że mieszkam u nich i muszę im płacić podatki ze tu mieszkam i żyję i płacę podatki!!!! Tak samo z miejscami parkingowymi – dziad, pradziad pracował walczył o ten kraj, płacił podatki,… Czytaj więcej »

Aktualności