REKLAMA

Zastaw rejestrowy na samochodzie – co to takiego?

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 19 października 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Zastaw rejestrowy to ograniczone prawo rzeczowe, wykorzystywane głównie przez banki do zabezpieczenia udzielonych kredytów lub pożyczek. Zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony m.in. na samochodzie. Jakie są konsekwencje kupna samochodu, na którym ustanowiony jest zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy ustanawiany jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy właścicielem samochodu a wierzycielem – bankiem lub SKOKiem. Zastaw rejestrowy, aby powstał, musi być wpisany do rejestru zastawów. Wpis do rejestru powoduje skuteczność tego typu zastawu względem wszystkich osób trzecich. Nie ma możliwości uniknięcia możliwych konsekwencji zakupu samochodu wpisanego do rejestru zastawów poprzez tłumaczenie się nieznajomością wpisu w rejestrze zastawów.

Zobacz: Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie AC?

Zabezpieczenie wierzytelności

Zastaw rejestrowy można porównać do hipoteki, z taką różnicą, że nie może być on ustanowiony na nieruchomości. Jest to skuteczna i popularna forma zabezpieczenia wierzytelności, gdyż wierzycielowi przyznaje prawo zaspokojenia swoich wierzytelności w sytuacji zaprzestania spłaty kredytu, a dłużnikowi umożliwia swobodne korzystanie ze swojego samochodu. Bank może się zaspokoić z przedmiotu zastawu niezależnie od tego kto jest właścicielem samochodu.

Zobacz: Jak sprawdzić czy mam wadliwy silnik Volkswagena?

Kupując samochód obciążony zastawem rejestrowym należy liczyć się z możliwością zaspokojenia się z niego przez bank z tytułu długów poprzedniego właściciela samochodu. Niezwykle ważne jest zatem sprawdzenie jeszcze przed zakupem, czy samochód nie jest obciążony zastawem rejestrowym.

Ważne Jeżeli kupisz samochód, na którym został ustanowiony zastaw rejestrowy, to bank ma prawo zaspokoić się z tego samochodu nawet jeżeli nie jesteś jego dłużnikiem.

Ujawnienie w dowodzie rejestracyjnym

Gdy samochód stanowi przedmiot zastawu rejestrowego informacja o tym musi znaleźć się w jego dowodzie rejestracyjnym. Organ rejestrujący pojazd ma obowiązek dokonać adnotacji o treści: „Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz Banku XYZ wpisany pod numerem pozycji rejestru zastawów 1234″. Adnotacja musi być potwierdzona pieczęcią.

Zobacz: Nowy przegląd techniczny pojazdu – zmiany w przepisach

Niestety wskazany obowiązek istnieje tylko w teorii. Bardzo często adnotacja taka nie znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że wpis adnotacji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, a nie z urzędu. A jak łatwo można się domyślić właściciel nie ma żadnego interesu we wpisaniu takiej adnotacji do dowodu.

Samo sprawdzenie dowodu rejestracyjnego jest niewystarczające do potwierdzenia, że na samochodzie nie został ustanowiony zastaw rejestrowy.

Sprzedaż samochodu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego

Zasadą jest, że w razie zbycia przedmiotu zastawu zastaw nie wygasa, a trwa nadal, zabezpieczając roszczenia wierzyciela pomimo przejścia własności rzeczy lub prawa na nabywcę. Dotyczy to każdej czynności zbycia, bez względu na to, czy zbywca jest pierwotnym zastawcą, czy stał się nim w wyniku nabycia przedmiotu zastawu.

Zobacz: Kierowanie pojazdem mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów

Nowy właściciel obciążonego samochodu może uchronić się przed zaspokojeniem z przedmiotu zastawu, jeżeli doprowadzi do wykreślenia wpisu samochodu z rejestru zastawów. Dokonanie tego wymaga jednak uzyskania pisemnej zgody zastawnika (poprzedniego właściciela). Może się to jednak okazać niewykonalne.

Gdzie można sprawdzić czy samochód jest obciążony zastawem?

Aby sprawdzić samochód należy złożyć wniosek do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych mieszczącej się w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100, bądź w jej ekspozyturach mieszczących się przy wybranych wydziałach gospodarczych sądów rejonowych w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Świdniku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu.

Zobacz: Odmowa przyjęcia mandatu – co robić dalej?

Wniosek taki należy opłacić, a koszt takiego wniosku to ok. 20 zł. Pomimo odrobiny zachodu i konieczności poniesienia pewnych kosztów warto dla własnego spokoju upewnić się czy żaden obcy nam wierzyciel nie ma uprawnienia do zaspokojenia się z naszego samochodu.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności