REKLAMA

Ubezpieczenie OC działa też wtedy, gdy auto nie służy do jazdy!

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 6 września 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Szkody wyrządzone przez urządzenia, maszyny, narzędzia zamontowane w samochodzie muszą być pokrywane w ramach polisy OC auta – taki wyrok wydał pod koniec lipca Sąd Najwyższy. Jak podkreślił, auto nie musi pełnić funkcji komunikacyjnej, aby ubezpieczenie OC działało.

W wyroku z dnia 25 lipca 2023 roku, Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II CSK 1008/22 stwierdził, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC nawet w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku działania pracujących narzędzi lub urządzeń zamontowanych w pojeździe mechanicznym w czasie jego postoju. Sąd ten rozpatrywał skargę kasacyjną jednego z poszkodowanych, który pracował w koszu podnośnika i spadł na beton z dużej wysokości. Sąd Najwyższy uznał, że skarga kasacyjna jest uzasadniona i unieważnił orzeczenia sądów obu instancji, które odrzuciły roszczenie poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC auta stojącego na postoju

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II CSK 1008/22 podkreślił, że nie ma potrzeby rozróżniania różnych faz ruchu pojazdu w sytuacji, gdy nie jest możliwe dokładne ich określenie. Sąd przypomniał o szerokim podejściu do pojęcia ruchu pojazdu zgodnie z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnemu i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Warto zaznaczyć, że wymieniony artykuł 34 ust. 2 ustawy obejmuje również szkody powstałe podczas i związane z:

  1. wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
  2. bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
  3. zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

To orzeczenie jest kontynuacją stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego wcześniej, między innymi w uchwale 7 sędziów z dnia 14 stycznia 2022 roku, sygn. akt III CZP 7/22. Zgodnie z tym stanowiskiem, zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone przez urządzenia zamontowane w pojeździe, nawet gdy pojazd nie jest wówczas używany w celach komunikacyjnych (zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnemu i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854, w związku z art. 436 k.c.).

Polisa OC a pojazdy wielofunkcyjne

Uchwała ta została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego w celu rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym odpowiedzialności OC pojazdów wielofunkcyjnych. Początkowo polskie sądy przyjmowały szerokie podejście do pojęcia ruchu pojazdu, traktując je jako ruch pojazdów niezależnie od ich funkcji w danym czasie (decydująca była praca silnika). Później jednak sądy zaczęły stosować tzw. wąskie podejście, wynikające z orzecznictwa TSUE (wąskie podejście brało pod uwagę funkcję pojazdu w momencie zdarzenia). W wyroku z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie C – 514/16, TSUE stwierdził, że pojęcie „ruchu pojazdów” nie obejmuje sytuacji, w której ciągnik rolniczy brał udział w wypadku, jeśli jego główna funkcja nie polegała na transportowaniu, lecz na generowaniu mocy potrzebnej do pracy pompy opryskiwacza herbicydowego. Warto zaznaczyć, że pojazd w tym przypadku był w bezruchu, ale nadal spełniał swoją normalną funkcję, dostarczając energię do innej maszyny rolniczej.

Sąd Najwyższy a wyrok TSUE

Sąd Najwyższy w swoim najnowszym orzecznictwie nie sprzeciwia się stanowisku TSUE, ale stwierdza, że każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, biorąc pod uwagę, czy pojazd był używany w celu spełniania swoich normalnych funkcji. Przy ocenie, czy szkoda wynikła z ruchu pojazdu, istotne jest rozważenie funkcji, jaką pojazd pełnił w danym momencie, czy był narzędziem pracy, a ruch pojazdu należy traktować jako szkody wynikające z jego normalnej funkcji. Na przykład, ciągnik rolniczy służy do ciągnięcia specjalistycznych maszyn rolniczych, więc jeśli znajduje się w bezruchu, ale nadal dostarcza energię do innej maszyny rolniczej, to uważa się, że pojazd był używany w celu spełnienia swoich normalnych funkcji (decyzja Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2022 roku, I CSK 2353/22).

Zobacz: Czy instalacja LPG ma wpływ na ubezpieczenie OC auta?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności