REKLAMA

Pościg za motocyklistą a odpowiedzialność karna Policjanta

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 5 września 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Pościg za motocyklistą nie jest odpowiednio regulowany prawnie, przez co przepisy stwarzają zagrożenie dla Policjantów, którzy go podejmą. Odpowiedzialność karna za skutki takiego pościgu zniechęcają funkcjonariuszy do zatrzymania uciekiniera. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, skierował oficjalne pismo do gen. insp. Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji, mając na uwadze potrzebę opracowania konkretnej strategii pościgów policyjnych za motocyklistami. Wniosek ten wynika z incydentu, w którym były funkcjonariusz ruchu drogowego podjął pościg za terenowym motocyklem, który nie posiadał tablic rejestracyjnych. W trakcie pościgu doszło do wypadku, w którym osoba ścigana zginęła, a policjant został pociągnięty do odpowiedzialności prawnej i zawieszony w pełnieniu służby.

Pościg za motocyklistą a ryzyko odpowiedzialności karnej

Jednakże istnieje obawa, że obowiązujące procedury i przepisy dotyczące pościgów policyjnych mogą nie uwzględniać specyfiki pościgów za jednośladami, co stwarza ryzyko dla funkcjonariuszy podejmujących takie działania. W związku z tym, RPO sugeruje potrzebę dostosowania zasad pościgów za motocyklami do ich specyfiki. Poniżej przedstawiamy główne punkty, które RPO prosi o uwzględnienie:

1) Analiza okoliczności pościgu powinna uwzględniać:

  1. Natężenie ruchu drogowego,
  2. Rodzaj i możliwości techniczne ściganego pojazdu,
  3. Porę dnia,
  4. Warunki drogowe, atmosferyczne i topograficzne.

2) Policjant powinien brać pod uwagę stan techniczny pojazdu służbowego, dostępność wsparcia oraz ryzyko związane z osiągnięciem celów pościgu.

3) W trakcie pościgu, funkcjonariusz powinien:

  1. Utrzymywać kontakt wzrokowy z ściganym pojazdem,
  2. Współpracować z innymi policjantami w celu zatrzymania ściganego pojazdu,
  3. Przekazywać informacje dyżurnemu jednostki Policji, potrzebne do zorganizowania wsparcia, wystawienia posterunków blokadowych itp.

4) Policjant powinien ocenić zasadność i celowość użycia broni palnej w pościgu, z uwzględnieniem przepisów prawnych.

5) Kontynuowanie pościgu powinno być prowadzone do momentu, gdy dalsza ucieczka nie jest możliwa, unikając prób wyprzedzania lub blokowania ściganego pojazdu.

6) Zatrzymanie pojazdu i osób ściganych powinno nastąpić w dogodnej sytuacji, wykorzystując naturalne warunki ruchu drogowego.

Warto również zaznaczyć, że taktyka pościgu za motocyklem może znacząco różnić się od taktyki pościgu za samochodem. Istotne jest uwzględnienie tych różnic w wytycznych dotyczących pościgów policyjnych.

Brak regulacji prawnych dotyczących pościgu za motocyklistą

Sąd Rejonowy w swojej ocenie zdarzenia podkreślił, że brakuje szczegółowych regulacji prawnych dotyczących zatrzymywania motocykli oraz specjalistycznego szkolenia policjantów z technik pościgu radiowozem za uciekającymi jednośladami. RPO podkreśla, że odpowiedzialność za określenie metod i form wykonywania zadań pozostaje w gestii Komendy Głównej Policji (KGP).

W związku z powyższym, RPO prosi o przegląd i dostosowanie zasad prowadzenia pościgów policyjnych, w szczególności w przypadku motocykli, oraz ewentualne stworzenie standardu prowadzenia takiego pościgu. Ponadto, sugeruje rozważenie przywrócenia praktycznych zajęć w policyjnych ośrodkach szkolenia z zakresu pościgu i zatrzymania jednośladów.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności