Przekroczona liczba punktów karnych i nieprzyjęcie mandatu – co z prawem jazdy?

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 20 października 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Tymczasowe punkty karne – czy można nie przyjmować mandatu i skierować sprawę do sądu, żeby nie stracić prawa jazdy? Kierowca ma na swoim koncie 20 punktów karnych. Zostaje zatrzymany przez policję, która za wykroczenie wystawia mu mandat i 5 punktów karnych. Czy odmowa przyjęcia mandatu w takiej sytuacji pozwala uniknąć utraty prawa jazdy i ponownego zdawania egzaminu? Czym są tymczasowe punkty karne i kiedy decydują one o utracie prawa jazdy?

Czy sąd nakłada na kierowcę punkty karne?

Odmowa przyjęcia mandatu kojarzona jest przez kierowców jako szansa na nieotrzymanie punktów karnych – a tym samym na zachowanie prawa jazdy. Niestety pogląd taki jest błędny. Co prawda sąd w ewentualnym wyroku nie decyduje o przyznaniu kierowcy punktów karnych, gdyż nie ma do tego uprawnień oraz nie prowadzi ewidencji punktów karnych.

Zobacz: Odmowa przyjęcia mandatu – co robić dalej?

Kierowcy często uważają, że ze względu na długi okres rozstrzygania sprawy przed sądem dojdzie do skasowania wcześniejszych punktów – nowe zaś zostaną przypisane dopiero gdy upłynie rok i część posiadanych punktów straci ważność. Niestety tak się nie dzieje.

Co to są punkty tymczasowe?

Pomimo odmowy przyjęcia mandatu punkty karne i tak są wpisywane do systemu. Różnica polega jednak na tym, że są one nieaktywne i nie powodują przekroczenia dopuszczalnego limitu. Właśnie takie nieaktywne punkty nazywa się tymczasowymi punktami karnymi.

Do utraty prawa jazdy decydujące znaczenie będzie miała data popełnienia wykroczenia.

Jeżeli na dany dzień (sytuacja kierowcy z początku artykułu) kierowca ma na swoim koncie 20 punktów karnym i przyjmie mandat – jego limit zostanie przekroczony a policjant odbierze mu prawo jazdy. Jeżeli jednak odmówi przyjęcia mandatu to 5 punktów zostanie wpisane na jego konto jako tymczasowe i pozwoli to na pewien czas zachować uprawnienia. Na to co się stanie z punktami tymczasowymi ma wpływ treść wyroku wydanego w sprawie.

Kierowca zostaje uniewinniony przed sądem – co z punktami karnymi?

Jeżeli kierowca zostanie uniewinniony – punkty tymczasowe traktowane są jako nigdy nie otrzymane. W sytuacji, w której wyrok jest skazujący następuje odblokowanie punktów tymczasowych. Nawet orzeczenie nagany czy odstąpienie od wymierzenia kary, jest stwierdzeniem winy i powoduje odblokowanie punktów tymczasowych.

Kierowca zostaje skazany przed sądem – co z punktami karnymi?

Jeśli zapadł wyrok skazujący, a w momencie popełnienia wykroczenia liczba punktów karnych aktywnych i tymczasowych przekracza dopuszczalny prawem limit, następuje utrata prawa jazdy. Tego stanu nie da się już odwrócić. Bezskuteczne będą działania kierowcy polegające na uczestnictwie w specjalnych szkoleniach, na którym istnieje możliwość zredukowania liczby punktów. Nieskuteczne jest również wydłużanie procesu, by część wcześniejszych punktów straciła ważność. Decydująca jest ilość punktów w dniu popełnienia wykroczenia. W takiej sytuacji kierowca powinien spodziewać się pisma z wydziału komunikacji o skierowaniu na badania psychologiczne i na ponowny egzamin na prawo jazdy.

Przekroczony limit punktów karnych a odmowa przyjęcia mandatu – wyroki sądów

Warto w tym miejscy przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2016 roku, wydanego pod sygnaturą I OSK 1296/14. Zgodnie z tezą wyroku punkty tymczasowe przekształcane są w ostateczne po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie, o ile taka została wszczęta, przy czym decydujące znaczenie ma data popełnienia wykroczenia, a nie wyroku, a więc działanie to ma charakter niejako wsteczny.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Ponadto zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2014 roku, wydanego pod sygnaturą III SA/Gd 880/13 – Zmniejszenie w trybie art. 130 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym liczby punktów w wyniku odbytego szkolenia może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem takiego szkolenia przypisana kierowcy liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo nie przekroczyła sumy 24.

Zobacz: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po nowelizacji z dnia 18 maja 2015 roku

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności