REKLAMA

Odwołanie od wyroku sądu i gorszy wyrok w II instancji? To naruszenie prawa!

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 20 maja 2021
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Czy składają odwołanie na wyrok sądu I instancji, można otrzymać wyższą, gorszą karę w sądzie II instancji? Okazuje się, że nie. Tak uważa RPO, która składa kasację do Sądu Najwyższego, w której dowodzi, że sąd II instancji się naruszył prawo w sprawie pijanego kierowcy.

Do niecodziennej sytuacji doszło sprawie dotyczącej ukarania pijanego kierowcy. Rzecznik Praw Obywatelskich stanął po stronie pozwanego i złożył kasację do Sądu Najwyższego, w której dowodzi, że sąd II instancji naruszył prawo, wydając gorszy wyrok niż sąd I instancji. Jego zdaniem, osoba która odwołuje się od wyroku sądu, nie może zostać ukarana surowszą karą w II instancji.

Wprowadzenie do sprawy

W przytoczonej sprawie istotne było, czy poprzedni wyrok tego kierowcy za jazdę po pijanemu uległ zatarciu, czy nie. W przypadku sprawcy czynu polegającego na prowadzeniu pojazdy pod wpływem alkoholu stosuje się bowiem surowszą kwalifikację prawną, jeżeli uprzednio kierowca ten już za taki czyn prawomocnie skazany.

Sąd I instancji uznał, że w momencie popełnienia kolejnego czynu poprzedni wyrok nie był jeszcze zatarty. Sąd odwoławczy słusznie wskazał, że przy sprawdzaniu, czy poprzednia kara uległa zatarciu, bierze się pod uwagę moment skazania a nie popełnienia czynu. Ale sąd II instacji dostrzegł jeszcze jendną rzecz, która umknęła uwadze I instancji, że ten kierowca miał na koncie jeszcze inny wyrok i uwzględniając go, to pierwszy wyrok za jazdę po pijanemu nie ulega zatarciu.

Sąd odwoławczy wziął bowiem pod uwagę wyrok z 2003 roku za niepłacenie alimentów. Otóż wobec kierowcy został wtedy zasądzony wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. W 2006 r. zarządzono wykonanie tej kary, do czego doszło w czerwcu 2008 r. Zatarcie tego skazania mogłoby nastąpić po upływie 10 lat, w czerwcu 2018 r., ale kolejny wyrok, za jazdę pod wpływem, bieg  zatarcia przerwał.

Odwołanie od wyroku sądu I instancji i gorsza kara? To niezgodne z prawem

RPO w kasacji zauważa jednak, że sąd odwoławczy nie miał prawa uzupełnić argumentacji sądu I instancji na niekorzyść oskarżonego, bo to on się odwoływał od wyroku. Zgodnie bowiem z art. 434 § 1 pkt 1 k.p.k., sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego jedynie wtedy, gdy wniesiono środek odwoławczy na jego niekorzyść. Zakaz zmiany wyroku na gorsze (po łacinie: reformatio in peius) oznacza, że sytuacja oskarżonego w postępowaniu odwoławczym nie może ulec pogorszeniu w jakimkolwiek zakresie, a więc także w sferze ustaleń faktycznych. Naruszenie tego zakazu zachodzi także wówczas, gdy niekorzystnych dla oskarżonego zmian dokonano jedynie w zakresie ustaleń faktycznych w uzasadnieniu orzeczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2021 r., II KK 182/20). Sąd odwoławczy nie może dokonać żadnych posunięć powodujących, a nawet mogących powodować negatywne skutki, w sytuacji prawnej oskarżonego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2017 r., II KK 10/17; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2018 r., V KK 228/18).

To co najważniejsze w tej sprawie to fakt, że wyrok sądu I instancji został zaskarżony wyłącznie na korzyść oskarżonego, zatem sąd odwoławczy nie mógł orzec na jego niekorzyść. Dokonując jednak uzupełnienia argumentacji sądu I instancji w zakresie oceny zaistnienia zatarcia skazania w poprzez wprowadzenie do swoich rozważań wcześniejszego wyroku, dokonał zmiany niekorzystnej dla oskarżonego, naruszając zakaz reformationis in peius.

Zobacz: Pół promila alkoholu we krwi – przestępstwo czy wykroczenie?

W związku z powyższym,  Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie tej sprawy. W przypadku skazania na karę, która nie jest pozbawieniem wolności, prawo do wnoszenia kasacji, a więc do zwrócenia się do Sądu Najwyższego o poprawianie pomyłki sądu II instancji, ma tylko Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny.

Zobacz: Pasażer bez pasów ginie w wypadku! Odszkodowanie się nie należy?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności