REKLAMA

Badania lekarskie kierowcy, któremu upłynął termin ważności w czasie COVID

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 9 lipca 2021
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Czy badanie lekarskie kierowcy (psychologiczne/psychotechniczne) zawodowego, którym minął termin ważności, zachowują ważność z uwagi na epidemię COVID? Jeśli nie, to jak je przedłużyć? I ile ma się czasu na to w obecnym stanie prawnym?

Ogłoszony przez rząd stan epidemii, nazywanej błędnie przez media „pandemii”, wyraźnie utrudnił życie firmom. Problem mają m.in. kierowcy zawodowi, którzy przez przedłużany przez rząd stan epidemii, utracili ważność badań lekarskich czyli tzw. badania psychotechniczne. Rząd w zadziwiający sposób przewidział jednak w marcu, że epidemia nie skończy się po 2 tygodniach jak „obiecywał”, i od razu wprowadził gotowe przepisy wydłużające m.in. termin ważności badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców.  Jeśli kierowcy zawodowemu, w okresie ogłoszonego stanu epidemii COVID-19, upłynął termin ważności badań lekarskich i psychologicznych, to jego uprawnienia do wykonywania zawodu zachowują ważność, zaś ważność badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Badania lekarskie dla kierowców w czasie COVID

Rząd w zaskakujący sposób już 2 marca 2020 roku stworzył ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.) dalej jako „ustawa covidowa”. Przepisy art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy covidowej przewidują zawieszeniena czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – m.in. obowiązku polegającego na wykonywaniu badań lekarskich i psychologicznych kierowców, o których mowa w art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2021.919 ze zm.).

Z koeli w art. 15zzzw ustawy covidowej przewidziano przedłużenie – do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później – m.in. prawa jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego – których ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Należy jednak pamiętać o wskazanym wyżej limicie 60 dni na przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Prezentowany artykuł jest ważny wobec stanu prawnego na dzień 2 lipca 2021 roku.

Zobacz: Czy przeterminowane prawo jazdy nadal jest ważne? Czy pandemia trwa?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności