Kto musi płacić za viaTOLL?

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 17 kwietnia 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

ViaTOLL to elektroniczny system pobierania opłat za przejazdy drogami krajowymi. System od 1 lipca 2011 roku zastąpił pobieranie opłat za pomocą kart opłaty drogowej, tzw. winiet. Jakie pojazdy podlegają obowiązkowi opłacania viaTOLL?

System viaTOLL – kogo dotyczy?

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych.

Zobacz: Nieoznakowany rejestrator przejazdu na czerwonym świetle w Markach bije rekordy

Wszystkie przychody z Systemu viaTOLL trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. Zostają one przeznaczone na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz na modernizację istniejącej infrastruktury drogowej.

Pojazdy podlegające opłacie viaTOLL

System viaTOLL jest obowiązkowy dla kierowców prowadzących:

  1. Ciągnik siodłowy z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  2. Ciągnik siodłowy bez naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  3. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pomiędzy 3,5 a 12 ton
  4. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pomiędzy 3,5 a 12 ton z przyczepą
  5. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton
  6. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z przyczepą z dyszlem
  7. Autokar / autobus z liczbą miejsc siedzących powyżej 9 (łącznie z kierowcą) niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej
  8. Autokar / autobus z liczbą miejsc siedzących powyżej 9 (łącznie z kierowcą) z przyczepą niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej
  9. Samochód osobowy z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
  10. Mikrobus z liczbą miejsc siedzących poniżej 9 z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony

Co grozi za brak opłaty viaTOLL?

W przypadku naruszenia obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, tj. braku rejestracji pojazdu w Systemie viaTOLL, nieodpowiedniej instalacji viaBOX, nieprawidłowego określenia kategorii pojazdu przy rejestracji, wjazdu na odcinek płatny bez uiszczenia opłaty itp. zostają nałożone kary.

Zobacz: Mapa nieoznakowanych rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle

Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej wymierza się karę pieniężną w wysokości:

1)  500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;

2)  1500 zł – w pozostałych przypadkach.

Karę pieniężną nakłada się w drodze decyzji administracyjnej.

Odwołanie się od kary za brak viaTOLL

Zgodnie z pouczeniem znajdującym się na końcu decyzji administracyjnej, każdy użytkownik, na którego zostanie nałożona kara może się od niej odwołać w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji. Na podstawie dostarczonych przez użytkownika informacji GITD może w przypadku wątpliwości wezwać operatora systemu viaTOLL do złożenia wyjaśnień i weryfikacji otrzymanych informacji. Jeśli w wyniku postępowania GITD stwierdzi, że kara została nałożona na użytkownika niezgodnie z prawem, wówczas uchyli ją a kwota kary pieniężnej zostanie zwrócona użytkownikowi.

Zobacz: Wideorejestrator – czy jego używanie jest w Polsce legalne?

Odwołanie się od nałożonej kary administracyjnej jest jedynym możliwym sposobem uchylenia decyzji. Ostateczna decyzja jest wydawana przez organ kontrolny po przeanalizowaniu wszystkich materiałów związanych ze sprawą.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności