REKLAMA

Czy nagranie z wideorejestratora może być dowodem w sądzie?

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 17 kwietnia 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Czy nagranie wideo może być dowodem w sądzie? Nie ma tu jednoznacznej opinii. Wszystko zależy od tego czy nagranie to spełnia określone wymogi. Kiedy nagranie z wideorejestratora może być dowodem w sądzie?

Wielu kierowców zastanawia się, czy w toczącym się przeciwko nim sprawom sądowym, można wykorzystać nagranie z wideorejestratora. Należy pamiętać, że każdemu przysługuje prawo do obrony, a co za tym idzie sąd wydaje wyrok na podstawie wszystkich przeprowadzonych w postępowaniu dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Do takich dowodów należy zaliczyć również dowód z nagrania wideorejestratorem. Jakie warunki musi spełnić takie nagranie?

Nagranie wideo a postępowanie sądowe

Zgodnie z art. 308 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.  Dowody, o których mowa powyżej, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.

Należy jednak zwrócić uwagę, że aby dowód z nagrania wideorejestratorem został uznany przez sąd, nie może on zostać poddany obróbce, modyfikacjom, czy jakiejkolwiek innej ingerencji w jego treść. Dowód musi być autentyczny.

Zobacz: Wideorejestrator – czy jego używanie jest w Polsce legalne?

Ocena dowodów należy każdorazowo do sędziego, jednakże za każdym razem powinna ona uwzględniać okoliczność lub brak manipulacji przy takim dowodzie.

Warto w tym miejscu wskazać, na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania nagrania z wideorejestratora. GIODO stwierdził, że w sytuacji, gdy na nagraniu zarejestrowanym na nasz własny użytek pojawi się materiał, który może stać się dowodem popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa, to nie tylko możemy, ale wręcz musimy przekazać tego typu informacje policji lub organom ścigania. Stanowisko to potwierdza również możliwość korzystania z omawianych nagrań z wideorejestratora.

Przeprowadzenie dowodu na rozprawie

Dowody zgłoszone w sprawie są przeprowadzane na rozprawie. Dokonanie przeprowadzenia dowodu, wymaga odniesienia się do ich natury. Sąd przeprowadza je stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin lub o dowodzie z dokumentu. Ustawodawca odmawia nadania dowodom z nagrania wideorejestratorem cech przynależnych dowodom z dokumentu i oględzin, nakazując jedynie odpowiednie stosowanie przepisów w tym zakresie.

Zobacz: Mandat za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej po 1 stycznia 2016 roku

Przeprowadzenie dowodu z filmu odbywa się przez jego wyświetlenie. Dowód powinien być dostarczony na nośniku, na którym został pierwotnie zarejestrowany(np. płyta CD, DVD, pamięć przenośna). Nośnik również zostanie zweryfikowany, zgodnie z przepisami dotyczących oględzin.

Kiedy nagranie z wideorejestratora nie będzie dowodem w sądzie?

Należy jednoznacznie podkreślić, że film, fotografia, taśma dźwiękowa nie mogą stanowić dowodu, jeżeli zostały zabrane ich posiadaczowi wbrew jego woli w wypadku, gdy posiadacz tych dowodów był uprawniony do odmowy ich przedstawienia.

Ponadto, odmowa uznania nagrania z wideorejestratora jako dowodu w sprawie następuje najczęściej z przyczyn technicznych, takich jak dostarczenie filmu na nieoryginalnym nośniku danych, manipulowanie lub edytowanie materiału, brak odpowiedniej jakości nagrania – film jest niewyraźny, nagranie nie wskazuje jednoznacznie na miejsce i datę zarejestrowanego wydarzenia, nagranie dokumentuje jedynie skutki zdarzenia, a nie jego przebieg, z nagrania nie można jednoznacznie określić, jakie osoby i pojazdy są na nim utrwalone.

Zobacz: Odmowa przyjęcia mandatu – co robić dalej?

Podsumowując, w procesie można udowadniać swoje stanowisko w każdy prawnie dozwolony sposób. Prawo nie zabrania korzystania z nagrania wideorejestratorem. Dowód z nagrania zostaje każdorazowo oceniony przez sąd i to do sądu należy decyzja, czy uzna przedstawiony film jako materiał dowodowy, na którym oprze wydanie wyroku.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności