REKLAMA

Jak i kto bada jakość paliw w Polsce?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 15 kwietnia 2022
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Za badanie jakości paliwa w Polsce odpowiada Inspekcja Handlowa, która działa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale jakie parametry paliwa są badane i jak wygląda obecnie jakość paliw w Polsce? Jak duży jest w naszym kraju problem chrzczonego paliwa?

Jakość paliwa jakie jest tankowane do samochodu na wpływ zarówno na stan techniczny pojazdu, jak i na środowisko naturalne. Z tego powodu kontrole przeprowadzane są regularnie. Nie są one jednak w stanie objąć całej sieci dystrybucji, dlatego przeprowadzane są one losowo. Dodatkowo każdy kierowca może zgłosić skargę do UOKiK odnośnie złej jakości paliwa u danego przedsiębiorcy, co następnie jest brane pod uwagę przez UOKiK przy typowaniu stacji paliw jakie zostaną objęte kontrolą. Im więcej skarg, tym większe prawdopodobieństwo, kontroli.

Jakość paliwa w Polsce jest na dobrym poziomie?

Wbrew pozorom, jakość sprzedawanego paliwa ulega systematycznej poprawie. Pierwsze kontrole, które Inspekcja Handlowa przeprowadzała w 2003 roku ujawniła, że wymogów jakościowych nie spełnia aż 30% pobieranych próbek. W kolejnych latach nieprawidłowości zmniejszały się, a przedsiębiorcy z większą dbałością zaczęli podchodzić do paliwa jakie sprzedają. Nie bez znaczenia były wysokie kary nakładane za wprowadzanie do obrotu niezgodnego z prawem paliwa. W rezultacie od 2016 roku poziom nieprawidłowości dotyczących paliwa utrzymuje się poniżej 4%.

Jak przebiega kontrola paliwa w Polsce?

Kontrola jakości paliw w Polsce przebiega na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je odpowiedniej regionalnie Inspekcji Handlowej do kontroli. Uważa się, że ten sposób typowania stacji najlepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Z drugiej strony Inspekcja Handlowa sprawdza we własnych zakresie punkty i dystrybutorów, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania. Co więcej, kontroli są poddawane też te firmy, które w przeszłości handlowały już „trefnym” paliwem. Kontrolą obejmuje się producentów paliw, hurtowników, magazynujących oraz przedsiębiorców prowadzących stacje paliw.

Zobacz: Dlaczego klimatyzacja nie działa na postoju? Oto główne przyczyny

Dla przykładu Inspektorzy Inspekcji Handlowej pobrali w 2021 roku 1565 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbek benzyn i 786 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 27 próbek paliw ciekłych (22 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny) co stanowi 1,72% zbadanych próbek. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości została potwierdzonych w województwach: kujawsko-pomorskim (3,17%), warmińsko-mazurskim (2,22%) i pomorskim (1,59%). Skuteczniejsze okazują się kontrole tych stacji, na które były skargi klientów bądź doniesienia od Policji. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwie śląskim (14,58%), opolskim (14,29 proc.), warmińsko-mazurskim (11,54 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (10 proc.).

Co bada się w paliwie?

Paliwo aby mogło być dopuszczone do użytku, musi spełniać określone właściwości fizyczne i chemiczne. Istotny jest zatem skład paliwa oraz jego zachowanie w określonych warunkach (głównie temperaturowych). W paliwie ocenia się m.in. takie parametry jak stabilność oksydacyjna, temperatura zapłonu, zawartość wody, zawartość siarki, liczba cetanowa, temperatura zablokowania zimnego filtru, zawartość węglowodorów typu aromatycznego, prężność par czy indeks lotności. Wszystko adekwatnie do danego rodzaju paliwa, bo te różnią się wyraźnie między sobą.

Zobacz: Ładowanie akumulatora rozładowanego do „zera”

W przypadku testowanych paliw wykrywa się odmienne nieprawidłowości. Olej napędowy najczęściej ma za niską stabilność oksydacyjną, co objawia się mętnieniem paliwa, powstawaniem osadów w zbiorniku paliwa i systemów zasilania, co może doprowadzać do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania układu wtryskowego, co prowadzi do kosztownych usterek. Diesel ma też często za niską temperaturę zapłonu, co zdaniem UOKiK może stanowić zagrożenie np. podczas tankowania. W przypadku benzyny najczęstszym problemem jest za niska liczba oktanowa MON i RON, co może powodować spalanie stukowe i obniżać trwałość głównie silników turbodoładowanych.

Zobacz: Fabryka produkująca paliwo prawie neutralne pod kątem emisji CO2!

Z kolei gaz LPG może zawierać nadmierne ilości siarki, które mogą przyspieszać procesy korozyjne układu napędowego. Ale co ciekawe, to właśnie gaz LPG najrzadziej nie spełnia norm jakościowych. W 2021 r. nie stwierdzono próbek gazu skroplonego (LPG) niespełniających wymagań jakościowych, podczas kontroli hurtowni. Odnosząc się do lat ubiegłych, jedynie w 2013 r. jedna próbka nie spełniała wymagań jakościowych (5,88% zbadanych) oraz w 2016 r. 2 próbki nie spełniły wymagań jakościowych (16,67% zbadanych).

Zobacz: Ruszają rządowe obniżki cen paliw w Europie!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności