REKLAMA

Czy brak opon zimowych wpływa na uzyskanie odszkodowania z autocasco?

Autor: LEXman · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 15 października 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Czy jazda zimą na oponach letnich może spowodować, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z ubezpieczenie AC? Czy opony zimowe są wymagane do uzyskania odszkodowania z polisy? Jaki wpływ na odszkodowanie mają opony na jakich porusza się samochód?

Zmiana opon na zimowe nie jest obecnie obowiązkowa. Polskie prawo nie nakłada na kierowców obowiązku sezonowej zmiany ogumienia pojazdów. Pomimo braku takiego obowiązku niezmienienie opon może mieć negatywny wpływ na uprawnienia kierowcy m.in. do odszkodowania wynikającej z polisy autocasco. Czy ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowania za brak opon zimowych?

Opony samochodu i ich wpływ na odszkodowanie

W aktualnym stanie prawnym użytkownicy dróg publicznych poruszający się samochodami i motocyklami nie mają obowiązku sezonowej zmiany opon.

Obecne przepisy regulują jedynie minimalną głębokość bieżnika opony, która wynosi 1,6 milimetra.

Brak powyżej opisanego obowiązku nie może mieć wpływu na odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela – jeśli dotyczy to ubezpieczenie OC. Innymi słowy ubezpieczyciele nie mogą uchylać się od odpowiedzialności z tytułu OC tylko dlatego, że pojazd sprawcy lub poszkodowanego był wyposażony w letnie ogumienie. Obowiązek taki nie wynika również z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Inaczej jest jednak, jeżeli chodzi o ubezpieczenie autocasco.

Brak zmiany opon a ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej są dokładnie uregulowane i brak zmian opon nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego. Inaczej jest jednak jeśli chodzi o ubezpieczenie autocasco. Przy tego typu stosunkach prawnych mamy do czynienia z o wiele większą swobodą umów. Zakład ubezpieczeń może w ogólnych warunkach umowy zawrzeć odpowiednie klauzule, które będą nakładać na kierowcę dodatkowe obowiązki. Może być to m.in. obowiązek zmiany opon na zimowe.

Zobacz: Kradzież auta a autocasco – kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z AC?

Niespełnienie takiego obowiązku będzie się wiązało z ograniczenie wysokości odszkodowania lub nawet z całkowitym brakiem wypłaty.

Brak postanowień o oponach zimowych w umowie ubezpieczenia AC

Brak stosownych postanowień dotyczących obowiązku zmiany ogumienia nie oznacza, że kierowca może czuć się spokojnie, a ewentualne odszkodowanie nie zostanie uszczuplone. Często zakładu ubezpieczeń zaliczają brak zmiany opon do rażącego niedbalstwa po stronie kierowcy i na tej podstawie starają się ograniczyć wysokość odszkodowania.

opona Michelin CrossClimate

Niestety udowodnione rażące niedbalstwo może uwolnić ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Wynika to z art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Zobacz: Michelin CrossClimate nie jest oponą całoroczną?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych rażące niedbalstwo w rozumieniu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieprzewidywania szkody jako skutku działania lub zaniechania, można przypisać danej osobie tylko wówczas, gdy dopuściła się ona przekroczenia podstawowych, elementarnych zasad ostrożności. Chodzi zatem tylko o takie przypadki, gdy osoba postępuje w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa powszechnie znanymi i rozumianymi nawet przez osoby o niskim poziomie intelektualnym. Jej zachowanie winno graniczyć z umyślnością. Należy wyraźnie odróżnić „rażące niedbalstwo” od „zwykłego niedbalstwa”, czyli takiego zachowania osoby, która przewiduje skutki swojego działania lub zaniechania, lecz spodziewa się, że ich uniknie oraz gdy skutków tych nie przewiduje, chociaż może i powinna je przewidzieć.

Zobacz: Jakie koszty można pokryć z autocasco?

Brak zmiany opon na zimowe w dobie dużej świadomości społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na drodze – prawdopodobnie zostanie uznane za rażące niedbalstwo. Jednak każdy przypadek jest odrębny i może zostać w różny sposób oceniony.

Skoda Octavia RS kombi 4x4 zakręt śnieg poślizg

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – w przeważającej ilości przypadków brak opon zimowych będzie miał wpływ na zmniejszenie, a nawet całkowity brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco.Dlatego przed każdą zimą warto pomyśleć nad odpowiednimi oponami do jazdy o tej porze roku. Więcej na temat samej wymiany opon przeczytacie w poniższym artykule:

Zobacz: Kiedy najlepiej wymienić opony na zimowe?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności