REKLAMA

Wyższa opłata za badanie techniczne nie w tej kadencji rządu?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 21 lutego 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Trzeba zauważyć, że opłaty za badania techniczne pojazdów nie zmieniły się w Polsce od 18 lat. Sytuacja ta nie podoba się właścicielom stacji diagnostycznych, których koszty prowadzenia przez ten czas znacznie wzrosły. Co prawda od pewnego czasu rząd szykuje się projekt odpowiednich zmian w tym zakresie, ale wiele wskazuje na to, że może on nie zostać uchwalony przed końcem obecnej kadencji Parlamentu.

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) otrzymał odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury (MI) datowaną na 13 października 2022 roku w związku z wystąpieniem dotyczącym braku waloryzacji stawek opłat za badania techniczne pojazdów. W odpowiedzi MI poinformowało, że opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2540), który wprowadza zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

Będą zmiany dotyczące opłat za badanie techniczne …

Zgodnie z artykułem 84a ustępu 2 projektu, minister ds. transportu, wydając rozporządzenie o którym mowa w artykule 84a ustępu 1 ustawy, uwzględni warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów oraz koszty wykonywania badań. Ministerstwo poinformowało, że projekt jest obecnie procedowany w sejmowej Komisji Infrastruktury. Gdy wejdzie w życie, Minister Infrastruktury będzie zobowiązany do określenia w rozporządzeniu wysokości opłat za przeprowadzenie badań.

Jednak w odpowiedzi na wniosek RPO, MI nie przedstawiło merytorycznego stanowiska odnośnie do tego, czy ustalone rozporządzeniem z 29 września 2004 r. stawki opłat za badania pojazdów – które nie uwzględniają aktualnych kosztów wykonywania badań – spełniają wymogi wynikające z art. 92 ustępu 1 Konstytucji w zakresie realizacji wytycznych zawartych w artykule 84a ustępu 2 Prawa o ruchu drogowym.

… ale raczej nie w tej kadencji rządu

Z uwagi na fakt procedowania zmian przepisów kwestionowanych przez organizacje przedsiębiorców prowadzących badania pojazdów, uzyskanie stanowiska resortu w kwestii konstytucyjności rozporządzenia ustalającego wysokość opłat jest tym bardziej zasadne, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż projekt nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji parlamentu. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji, nie będzie on podlegał przekazaniu parlamentowi nowej kadencji. Z informacji na stronie internetowej Sejmu wynika bowiem, że w Komisji Infrastruktury kilkakrotnie przedłużano termin na złożenie sprawozdania. Obecnie wyznaczony jest na 10 lipca 2023 roku.

Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO, zwraca się zatem do Renaty Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI. Prosi o ustosunkowanie się do kwestii zaniechania podwyższania opłat za badania techniczne pojazdów w aspekcie zgodności takiej bezczynności z wytycznymi prawodawcy zawartymi w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym i jej wpływu na konstytucyjne prawa przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne oraz przedstawienie merytorycznego stanowiska MI.

Spór o opłatę za badanie techniczne

W kontekście tego sporu warto zauważyć, że badania techniczne pojazdów stanowią ważny element zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nim możliwe jest wykrycie wad technicznych pojazdów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych użytkowników dróg. W związku z tym ważne jest, aby koszty takich badań były odpowiednio ustalone, aby nie zniechęcać właścicieli pojazdów do ich przeprowadzenia, ale jednocześnie nie przerosły możliwości finansowych kierowców.

W obliczu stale rosnących kosztów prowadzenia stacji diagnostycznych, przedsiębiorcy z branży oczekują od ministerstwa odpowiedniego uwzględnienia tych kosztów przy ustalaniu opłat za badania techniczne pojazdów. Z kolei Ministerstwo Infrastruktury musi uwzględnić interesy zarówno przedsiębiorców, jak i kierowców, którzy ponoszą koszty takich badań.

Ostatecznie, istotne jest, aby wszelkie spory związane z opłatami za badania techniczne pojazdów były rozstrzygane w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo na drogach i równocześnie chronić interesy wszystkich stron zaangażowanych w ten proces.

Zobacz: Miernik, który wykryje brak filtra DPF na przeglądzie technicznym

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności