REKLAMA

Opłaty za parkowanie w Sopocie niezgodne z Konstytucją?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 31 maja 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Opłaty za parkowanie w Sopocie niezgodne z Konstytucją? Rzecznik Praw Obywatelskim zaskarżył przepisy uchwały miasta dotyczące strefy płatnego parkowania. I wiele wskazuje na to, że sprawa zakończy się podobnie jak ta z Piaseczna.

W Sopocie mieszkańcy, którzy korzystają z samochodów na podstawie umowy najmu lub użyczenia, nie mają prawa do niższej opłaty abonamentowej w strefie płatnego parkowania. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że ten punkt uchwały narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania obywateli. Marcin Wiącek, RPO, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, domagając się stwierdzenia nieważności tego przepisu.

Opłaty za parkowanie w Sopocie

Uchwała Rady Miasta Sopotu z 9 lutego 2023 r. dotyczyła strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w gminie, ustalania opłat za postój oraz sposobu ich pobierania. Stawka opłaty abonamentowej dla mieszkańców strefy jest znacznie niższa (5 zł za 30 dni parkowania) w porównaniu do opłat jednorazowych (5,20 zł za pierwszą godzinę postoju, 6,20 zł za drugą i 7,40 zł za trzecią). Wykupienie 30-dniowej karty abonamentowej kosztuje 115 zł.

Przysługują prawo do wnoszenia opłat abonamentowych i zryczałtowanych osobom:

  • zameldowanym na stałe na terenie Sopocie lub przy przyległych ulicach,
  • zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Sopocie lub przy przyległych ulicach, którzy rozliczają podatek dochodowy w Sopocie,
  • posiadającym tytuł prawny do lokalu na terenie Sopocie lub przy przyległych ulicach i rozliczającym podatek dochodowy w Sopocie,
  • oraz posiadającym prawo do władania samochodem, co jest uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym, umowie kredytu lub leasingu.

Osoby korzystające z samochodów na podstawie umowy najmu lub użyczenia nie mają prawa do niższych opłat. RPO argumentuje, że jest to naruszenie zasady równego traktowania obywateli przez władze publiczne, wynikającej z Konstytucji RP.

Różnicowanie opłat musi być zgodne z Konstytucją

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, rada gminy może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane dla niektórych użytkowników przy ustalaniu strefy płatnego parkowania. Jednakże, rada musi uwzględnić zasadę równego traktowania wynikającą z Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny wyjaśnia, że zasada równości oznacza, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Różnicowanie sytuacji prawnej na podstawie tytułu własności pojazdu nie jest uzasadnione dla wprowadzenia niższej opłaty dla mieszkańców strefy, którzy chcą zmniejszyć koszty parkowania w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Kryterium to narusza zasadę proporcjonalności, a liczba mieszkańców korzystających z pojazdów na podstawie umowy najmu lub użyczenia jest niewielka, co ma minimalny wpływ na rotację pojazdów parkujących w strefie. Regulacje wprowadzające takie zróżnicowanie są sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej i orzecznictwem sądów administracyjnych, które jednoznacznie stwierdza, że niedopuszczalne jest różnicowanie uprawnień osób korzystających z pojazdów na podstawie kryterium własności lub umowy cywilno-prawnej. Ta linia interpretacyjna jest również kontynuowana w najnowszym orzecznictwie. Podobny problem mieli ze strefą płatnego parkowania mieszkańcy Piaseczna. Więcej o tym jak się ona zakończyła pisaliśmy w poniższym artykule:

Zobacz: Parkowanie w Piasecznie będzie tańsze – sąd wydał wyrok

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności