REKLAMA

Opłaty za parkowanie w soboty pobierane są nielegalnie?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 28 czerwca 2016
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Pobieranie opłat za parkowanie w soboty może być niezgodne z prawem – taką tezę przedstawiła Prokuratura Krajowa. Jej zdaniem dotychczasowa wykładnia przepisów o dopuszczalności poboru opłat za parkowanie w soboty nie jest jednoznaczna, gdyż dotyczy ona dni roboczych, które nie zostały de facto precyzyjnie określone.

Strefy płatnego parkowania trafiły pod lupę Prokuratury Krajowej. Jej zdaniem wiele gmin niezgodnie z prawem pobiera od kierowców opłaty za parkowanie aut w soboty. Zauważa ona, że dotychczasowa wykładnia przepisów o dopuszczalności poboru opłat za parkowanie w soboty nie jest jednoznaczna. Zgodnie bowiem z ustawą o drogach publicznych opłatę taką pobiera się za parkowanie „w określone dni robocze”. Problem w tym, że w prawie brak jest jednoznacznej definicji dni roboczych – mowa jest tylko o dniach wolnych od pracy, którymi są niedziele i święta. Nie przeszkadza to jednak niektórym gminom, aby pobierać dodatkowe opłaty za parkowanie także w soboty.

Zobacz: Opłaty za parkowanie w sobotę i niedzielę

Trzeba jednak przyznać, że problem z interpretacją przepisów mają jednak nawet sądy. Część sądów administracyjnych uznaje bowiem, że „każdy dzień, który nie jest uznany za wolny od pracy jest dniem roboczym, stąd też za taki dzień uznać należy sobotę”. W związku z tym, według tych orzeczeń, dopuszczalne jest pobieranie w soboty opłat za parkowanie.  Tego typu wyroki nie są jednak powszechnie obowiązującym. W zależności bowiem od regionu, interpretacja prawa jest inna! Sądy coraz częściej orzekają, że skoro w naszym kraju został wprowadzony pięciodniowy tydzień pracy to „powszechnie przyjęto, że sobota przestała być dniem powszednim i stała się dniem wolnym od pracy”.

Zobacz: Kto może parkować na kopercie? Nowa karta parkingowa 2016

Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand skierował zatem prośbę do prokuratorów regionalnych „o spowodowanie przeprowadzenia na podległym obszarze właściwości analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących stref płatnego parkowania i podjęcie działań zmierzających do zakwestionowania zamieszczonych w nich zapisów sprzecznych z ustawą o drogach publicznych”

Zobacz: Koszt odholowania pojazdu w 2016 roku

Wnioski z przeprowadzonej analizy mają posłużyć w przyszłości prokuratorowi generalnemu do ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o podjęcie przez skład siedmiu sędziów NSA uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywoływało do tej pory rozbieżności w orzecznictwie. Informacja prokuratorów regionalnych o wynikach tej analizy ma być przekazana do Prokuratury Krajowej do końca sierpnia.

Warto przy tym zauważyć, że z zgodnie z Prawem o prokuraturze wśród zadań prokuratury jest nie tylko prowadzenie śledztw i oskarżanie przed sądem, ale też

„podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę”.

Cieszy zatem fakt, że ktoś postanowił zweryfikować zasadność pobierania opłat za parkowanie od kierowców. Oby tylko wnioski z analizy były korzystane dla zmotoryzowanych.

Zobacz: Prawo jazdy – jaka wada wzroku jest dopuszczalna?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności