REKLAMA

Opłata na Fundusz CEPiK została zniesiona!

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 8 sierpnia 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Zniesiona  oplata ewidencyjna na rzecz CEPiK to jedna z nowości prawnych, jakie weszła w ramach nowelizacji przepisów z dniem 1 lipca. Zmienił się bowiem sposób finansowani funduszu, który teraz będzie powiązany z tytułem zawarcia umowy ubezpieczenie OC.

Z dniem 1 lipca roku 2023, opłaty ewidencyjne, które dotychczas pobierane były na rzecz Funduszu CEPiK w kwocie 50 groszy za usługi takie jak wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, legalizacja tablic rejestracyjnych, uzyskanie prawa jazdy, wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, zostają zniesione. Również opłaty ewidencyjne pobierane przez stacje kontroli pojazdów, wynoszące dotychczas 1 złoty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczytanie wskazań drogomierza, zostają wycofane.

Fundusz CEPiK ma nowe finansowanie

Od teraz, Fundusz CEPiK będzie finansowany poprzez wpływy z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych, które mogą nieznacznie wzrosnąć. Dotychczasowa opłata ewidencyjna była ustalana w równowartości 1 euro, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia umowy. Od pierwszego lipca, na mocy przepisu delegacyjnego (art. 80d ust. 7 Prawa o ruchu drogowym), wysokość opłaty ewidencyjnej będzie określana przez ministra odpowiedzialnego za sprawy informatyzacji, we współpracy z ministrem nadzorującym instytucje finansowe. Ta opłata nie przekroczy 0,1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jak określono w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Po wprowadzeniu nowego prawa, czyli od pierwszego lipca 2023 roku, opłaty ewidencyjne, które dotąd były pobierane i przekazywane przez stacje kontroli pojazdów na rachunek funduszu CEPiK, zostają całkowicie zniesione. W związku z tym, również obowiązek przekazywania raportów z opłat ewidencyjnych zostaje anulowany. Ponieważ zmiany wchodzą w życie od lipca, nadal obowiązuje konieczność rozliczenia opłat ewidencyjnych oraz dostarczenia raportu za czerwiec 2023 roku.

Zobacz: Najdroższe tablice rejestracyjne na świecie?!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności