REKLAMA

Nowe kontrole techniczne ITD na drogach!

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 26 lipca 2019
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Szykują się zmiany drogowych kontroli technicznych pojazdów! Stan techniczny aut będzie oceniany jeszcze dokładniej i w oparciu o nowe wytyczne i kryteria. Czego się można będzie spodziewać? Kogo dotkną najbardziej? O zmianach opowiadają eksperci z Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Nie da się zaprzeczyć, że stan techniczny pojazdu jest jednym z tych aspektów, na który większość służb szczególnie zwraca lub przynajmniej powinna zwracać uwagę. Tym bardziej, jeśli dany pojazd brał udział w kolizji lub wypadku drogowym. Aby poprawić poziom bezpieczeństwa na drogach i wyeliminować z nich niesprawne pojazdy, dnia 12 lipca bierzącego roku Senat przyjął ustawę o zmianie zapisów znajdujących się w dwóch ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym. Ma ona pomóc przede wszystkim w kontroli tzw. transportu ciężkiego na polskich drogach, który nadal boryka się z takimi problemami jak wycieki płynów, niesprawne układy hamulcowe czy też zużyte opony. A przecież to tylko podstawy!

Kogo dotyczą zmiany w drogowych kontrolach technicznych?

Znowelizowane przepisy maja na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej. Kontrola ta dotyczy zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE.

Zobacz: Co trzeba wymienić po zakupie używanego auta?

Przedmiotem regulacji dyrektywy 2014/47/UE jest drogowa kontrola techniczna tych pojazdów, które  wykonują przewóz drogowy rzeczy i osób (czyli pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą), pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t. Co więcej, ustawa ta obejmuje także przyczepy, których maksymalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz ciągniki kołowe użytkowane głównie na drogach publicznych (do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h)

Czego można się spodziewać po zmianach?

Zdaniem ekspertów z Kancelarii Transportowej ITD-PIP nowelizacja przewiduje obowiązek posiadania przez kierowcę protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej (o ile taka została przeprowadzona). Po drugie zmian spodziewać się mogą również kierowcy tych pojazdów, które zarejestrowane są poza granicami naszego kraju.  Jak zauważa Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP:

Kierowca przemierzający polskie drogi będzie zobowiązany posiadać potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego (zawierającego co najmniej: numer VIN, numer nadwozia, podwozia, ramy pojazdu, numer rejestracyjny, kraj pojazdu). Ważne dla kontrolujących będą również takie informacje jak: miejsce i data przeprowadzonego badania, wykaz stwierdzonych usterek i ich kategorie, nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów. Istotnym elementem będzie też podpis oraz numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie

To pokazuje jak szczegółowe dane będę wymagane od kierowcy do okazania i przestawienia podczas drogowej kontroli stanu technicznego pojazdu. Ważny jest zwłaszcza wykaz wcześniej stwierdzonych usterek, dający pewien pogląd na pojazd osobom go kontrolującym.

Dwa rodzaje kontroli stanu technicznego pojazdów

Zupełną nowością jest podzielenie kontroli na wstępną i szczegółową. Wyniki wstępnej drogowej kontroli technicznej, zadecydują o tym, czy pojazd zostanie skierowany na szczegółową drogową kontrolę techniczną. Ta będzie natomiast przeprowadzana w mobilnych stacjach kontroli drogowej.

Ponadto ustawa wprowadza obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów objętych dyrektywą, w każdym roku równały się wartości co najmniej 5 proc. łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Nowelizacja zakłada jednocześnie wymianę informacji, dotyczących stwierdzenia w pojeździe usterek, pomiędzy właściwymi organami kontrolnymi państw członkowskich UE. Ustawa zostanie obecnie przedstawiona Prezydentowi do podpisu i zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.

Zobacz: Zielone tablice profesjonalne – ile kosztują i dla kogo?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności