REKLAMA

Okres próbny – nowe prawo jazdy 2016

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: Toyota · Dodane: 10 listopada 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Okres próbny dla kierowcy ograniczy jego prawa na czas pierwszych 2 lat. Wolniejsza jazda, dodatkowe kursy z techniki jazdy i wiedzy teoretycznej oraz odebranie prawa jazdy za 3 wykroczenia drogowe.

Spora grupa kierowców posiadająca obecnie uprawniania do kierowania autem żyje w przekonaniu, że nowe przepisy dotyczące nabywania prawa jazdy oraz towarzyszący im okres próbny nie dotyczą ich. Niestety, ale tak nie jest. Kierowcy, którzy stracą swoje uprawnienia po 4 stycznia 2016 roku będą w określonych warunkach traktowani tak samo, jak świeżo upieczeni kierowcy. Co więcej, będą ich obowiązywały także przepisy dotyczące okresu próbnego i to nawet wtedy, jeśli wcześniej mieli swoje prawo jazdy przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat! Ale po kolei.

Zobacz:Prawo Jazdy 2016 – wszystkie zmiany i nowości

Okres próbny w założeniach dotyczy osób, którym wydane zostały po raz pierwszy prawo jazdy kat. B. Przez okres 2 lat od daty wydania uprawnień będą one musiały przestrzegać określonych przepisów, mocno dyscyplinujących ich na drodze. Większość obostrzeń ma jednak ma jednak znacznie krótszą, bo 8-miesięczną karencję.

Zobacz: Kurs dokształcający teoria – okres próbny

W okresie wspomnianych 8-miesięcy kierowca będzie musiał stosować się do nieco ostrzejszych ograniczeń prędkości w porównaniu do innych kierowców. W obszarze zabudowanych nie będzie mógł przekroczyć prędkości 50 km/h, po za nim 80 km/h a na autostradzie i innych drogach dwujezdniowych prędkości 100 km/h.

Zakaz podejmowania pracy zarobkowej

Oprócz tego przez okres 8-miesięcy nie będzie mógł on podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B, prowadzić działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B (zakazy związane z działalnością i pracą zarobkową kierowców nie dotyczą osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)  ani kierować pojazdem bez wymaganego „zielonego listka”.

Zobacz: Koszt odholowania pojazdu w 2016 roku

W kontekście tego ostatniego warto bowiem przypomnieć, że od stycznia 2016 roku kierowcy jeżdżący w okresie próbnym będą musieli oznaczyć swój pojazd zarówno z przodu jak i z tyłu naklejką z zielonym liściem klonu.

Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczny kurs doskonalenia techniki jazdy

Okres próbny zobowiązuje kierowcę także do tego, aby pomiędzy 4-tym a 8-mym miesiącem jego obowiązywania odbył on teoretyczny kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczny kurs doskonalenia techniki jazdy. Pierwszy z nich będzie trwał 2 godziny i odbywać się będzie w WORD, drugi potrwa 1 godzinę i zorganizowany będzie na terenie specjalnego ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Oba będą płatne.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przez okres 2 lat od wydania uprawnień nowemu kierowcy, będzie on ostrzej karany za łamanie przepisów drogowych. Dwukrotne popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będzie skutkowało wydłużeniem okresu próbnego o kolejne 2 lata oraz wysłaniem na płatny kurs reedukacyjny, a trzecie wykroczenie z tego samego tytułu będzie skutkowało odebraniem uprawnień. Uprawnienia będzie można stracić także w okresie próbnym za dopuszczenie się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zobacz: Odebranie prawa jazdy i wydłużenie okresu próbnego – lista wykroczeń

Warto zauważyć, że znowelizowane przepisy ustawy o kierujących pojazdami  podkreśla wyraźnie, że przepisy dotyczące okresu próbnego tyczą się także tych kierowców, którzy stracili uprawnienia do kierowania na skutek przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. A co się tyczy punktów karnych to także i w tym zakresie prawa zaszły zmiany.

Zobacz: Kara za brak OC w 2016 roku

Od stycznia 2016 roku doświadczeni kierowcy (mający uprawnienia powyżej 1 roku) będą mogli zebrać maksymalnie 24 pkt karne. Gdy przekroczą ten limit nie stracą jednak uprawnień, ale zostaną wysłani na kurs reedukacyjny. Potrwa on 28 godziny i kosztować będzie ok. 500 zł. Po odbyciu kursu (w terminie maksymalnie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs) kierowca otrzyma uprawnienia z powrotem. Od tego czasu, przez 5 lat nie będzie mógł jednak ponownie przekroczyć progu 24 pkt karnych. Jeśli tak się stanie to straci uprawnienia i będzie musiał zdobywać prawo jazdy dokładnie w taki sam sposób co osoba, która nigdy go nie posiadała. Będzie zatem musiał zrobić kurs, zdać oba egzaminy a potem egzekwować wymogi okresu próbnego!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności