REKLAMA

Szczecin bezprawnie pobiera opłaty za parkowanie

Autor: UOKiK · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 15 marca 2022
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Opłaty za parkowanie aut w Szczecinie są pobieranie bezprawnie – tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Rada Miasta stworzyła bowiem przepisy, które są niezgodne z ustawami, w oparciu o które miasto musi funkcjonować. Sprawa jest na tyle poważna, że RPO przekazał sprawę do rozpatrzenia przez sąd.

To, że na danym terenie pobierane są konkretne opłaty, ustalone przez gminę, nie oznacza, że dzieje się to zgodnie z prawem. Zawsze trzeba mieć tego świadomość, a wszelkie wątpliwości konsultować ze specjalistami. Dobrym przykładem może być miasto Szczecin, wobec którego działań, sprzeciw wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem miasto przekroczyło swoje uprawnianie w zakresie pobierania opłat za parkowanie naruszając ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o gospodarce komunalnej. A przecież przeciętny Kowalski jest przekonany, że władze miasta czy gmina zawsze działają według prawa, bo przecież tego wymagają od swoich mieszkańców… No tak niestety nie jest.

Opłaty za parkowanie w Szczecinie – stan obecny

W 2020 roku uchwalono regulamin, który wprowadził zasadę, że na obszarze starego miasta w Szczecinie korzystanie z miejsc parkingowych jest płatne w dni robocze w określonych godzinach, a kierowca ma obowiązek umieszczenia biletu za przednią szybą w sposób umożliwiający jego odczytanie. Z treści regulaminu wynika ponadto, że z momentem zaparkowania samochodu w strefie, na miejscu do tego wyznaczonym, zostaje zawarta umowa o odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego na zasadach określonych w regulaminie i na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Regulamin przewiduje też opłatę dodatkową (karę umowną) za to, że parkujący nie umieścił ważnego biletu parkingowego w widocznym miejscu w samochodzie i za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi. To właśnie sposób wprowadzenia opłaty dodatkowej wzbudził największe zastrzeżenia rzecznika.

Szczecin naruszył ustawę o samorządzie gminnym

RPO zauważa, ze podstawą do wprowadzenia opłat za parkowanie są przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Na ich podstawie organ gminy może określać zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym reguły zachowania się na terenie takich obiektów. Zaliczają się do nich miejsca parkingowe. Tymczasem przyjęty w Szczecinie regulamin, oprócz wprowadzenia takich reguł, określa dodatkowo sankcje w postaci opłaty dodatkowej (kary umownej) – za naruszenie jego przepisów (tj. nieumieszczenie biletu parkingowego za szybą pojazdu) – oraz za zachowanie, które nie jest naruszeniem tych przepisów (tj. za parkowanie pojazdu poza miejscami wyznaczonymi do parkowania).

Zobacz: Parkometry – czy trzeba wpisywać numer rejestracyjny samochodu?

Oznacza to, że Rada Miasta Szczecina uchwaliła w regulaminie przepisy, których uchwalić nie powinna, ponieważ nie pozwala na to ustawa o samorządzie gminnym. Ustawa ta nie upoważnia bowiem organów gminy do wprowadzenia tego typu sankcji cywilno-prawnych nakładanych na użytkowników strefy parkowania.

… oraz ustawę o gospodarce komunalnej!

Regulamin narusza również przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, które upoważniają organy gminy m.in. do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zdaniem Rzecznika, ustalona w regulaminie opłata dodatkowa (kara umowna) nie jest opłatą pobieraną z tytułu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej (drogi wewnętrznej) ani też opłatą za usługi komunalne (za świadczenie usług parkingowych). A to dlatego, że jest naliczana za pozostawienie pojazdu poza miejscem parkingowym, czyli w miejscu gdzie nie są świadczone usługi parkowania.

Wynika z tego, że opłaty dodatkowe nie są formą odpłatności za korzystanie z miejsca parkowania pojazdu, lecz spełniają w istocie funkcję represyjną, mającą cechy kary pieniężnej. Są rodzajem sankcji o charakterze cywilno-prawnym. A tymczasem ustawa o gospodarce komunalnej nie przyznaje radzie gminy kompetencji do wprowadzenia opłat dodatkowych mających charakter kary pieniężnej.

Wnioski RPO

Zdaniem Rzecznika ani przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ani też przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, ani kodeks cywilny nie dają organom gminy uprawnień do ustalenia opłaty dodatkowej jako kary umownej za parkowanie pojazdów niezgodnie z regulaminem. Wątpliwości rzecznika budzi również przyjęta konstrukcja prawna polegająca na zawarciu umowy cywilnoprawnej za parkowanie samochodu w strefie. Inny charakter mają bowiem opłaty które wynikają z tego typu umów, a inny opłaty ustalane przez organy gminy na podstawie prawa publicznego.

Zobacz: Stłuczka, ucieczka, nie przyznanie się do winy i niezgodny z prawem wyrok nakazowy

Gmina, która występuje jako organ administracji publicznej, wydający akty prawa miejscowego na podstawie uprawnień nadanych im na mocy prawa publicznego ma całkowicie odmienną pozycję od tej właściwej dla stosunków cywilnoprawnych. Z tych wszystkich powodów RPO zdecydował się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy Regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto w Szczecinie i chce, aby sąd stwierdził że są one nieważne.

Zobacz: Opłata za odholowanie auta i jego parkowanie jest niezgodna z prawem!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności