REKLAMA

Opłata za odholowanie auta i jego parkowanie jest niezgodna z prawem!

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: · Dodane: 30 sierpnia 2021
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Opłata za usunięcie i parkowanie odholowanego samochodu jest nielegalna i niezgodna z Konstytucją. Mimo że potwierdził to wyrokiem Trybunał Konstytucyjny, właściciele odholowanych aut nadal są wprowadzani w błąd i niesłusznie pozbawiani możliwości odzyskania swojego auta.

Wiele osób do tej pory nie zdaje sobie sprawy, że przepisy dotyczące odholowania auta i pobierania opłaty za jego postój na parkingu służb, są realizowane niezgodnie z ustawą zasadniczą. Sprawę poruszył jeden z kierowców, które został wprowadzony w błąd przez strażników miejskich. Złożył on skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, a ten podjął się tematu i skierował sprawę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odebranie odholowanego auta – nielegalne przepisy i opłaty

We wspomnianej skardze jej autor zwraca uwagę, że powiadomienie o odholowaniu pojazdu samochodowego na parking strzeżony, które kierowane jest przez podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (np. straż miejska, gminna itd.) do właściciela pojazdu, zawiera niezgodne z prawem pouczenie. Mówi ono o tym, że właściciel odbiera pojazd z parkingu dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i postój na parkingu.

Cały problem polega na tym, że przepis zawierający wspomniane pouczenie stracił moc prawną w 2019 roku. Z niezrozumiałym względów (a może i zrozumiałych …) wzór powiadomienia wciąż nie został uaktualniony i wprowadza on w błąd właścicieli pojazdów. 

Osoby dociekliwe mogą sprawę sprawdzić we własnym zakresie, bowiem przepis zawierający to pouczenie (art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450)), został unieważniony na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 roku i stracił moc prawną 13 września 2019 roku. Mimo wyroku TK, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uaktualnił przepisów rozporządzenia z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej. Efekt jest taki, że wspomniane, nielegalne pouczenie kierowane przez straż miejską i policję do właścicieli odholowanych samochodów nadal zawiera informację o konieczności opłaty za ich usunięcie i parkowanie. Nie odpowiada to obecnemu stanowi prawnemu i wprowadza obywateli w błąd. Dlatego Rzecznik skierował sprawę do MSWiA, aby to zmieniło treść powiadomienia i dostosowała go do obowiązującego w Polsce prawa.

Zobacz: Wydanie auta z parkingu policyjnego bez opłaty na miejscu legalne!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności