REKLAMA

Czy trzeba płacić za wymianę prawa jazdy?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 25 listopada 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Wymiana blankietu prawa jazdy na nowy prawie zawsze wiąże się z poniesieniem przez jego właściciela dodatkowych kosztów. Jest to o tyle niesprawiedliwe, że często decyzja o wymianie prawa jazdy pochodzi od organów administracji państwowej. Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył taki stan rzeczy do Trybunału Konstytucyjnego.

W ustawie o kierującej pojazdami znajdują się zapisy regulujące obowiązek wymiany dokumentu prawa jazdy na nowy. Najczęściej powodem jest zmiana adresu zamieszkania jego właściciela.  Zdarza się jednak, że to organy administracji państwowej zmieniają np. nazwę ulicy w  mieście, ale koszty związane ze zmianą tej informacji w prawach jazdy, są przenoszone na ich posiadaczy.

Zobacz: Prawo Jazdy 2016 – wszystkie zmiany i nowości

Co prawa w znowelizowanej ustawie o kierujących pojazdami istniej zapis pozwalający obciążyć kosztami zmian daną gminę lub inna jednostkę administracyjną, ale przepis ten nie zawsze jest stosowany.

„W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę za wydanie lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów.”

Zobacz: Zdjęcia z fotoradarów będą wysyłane właścicielom?

Dlaczego zapis ten tak często umyka uwadze władz? Z jednego oczywistego powodu – pieniędzy. W tej samej ustawie jest bowiem wyraźnie napisane, że

 „opłata, o której mowa, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę ten fakt, skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego celem ustalenia, czy pobieranie opłat za wymianę prawa jazdy nie zwinny jego właściciela jest zgodne z Konstytucją RP. Jego zdaniem tak nie jest o czym świadczy tekst wniosku.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1648 z późn. zm.),

wnoszę o stwierdzenie niezgodności art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm., dalej jako u.k.p.) w zakresie, w jakim powołany przepis przewiduje pobranie opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy w miejsce dokumentu wymagającego zmiany danych oraz opłaty ewidencyjnej, w sytuacji, gdy zmiana danych spowodowana została działaniami organów władzy publicznej, z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.

Zobacz: Mandat dla właściciela auta za niewskazanie kierującego

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności