REKLAMA

Unijne przepisy AFIR dotyczące infrastruktury ładowania wchodzą w życie

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 22 września 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Unijne rozporządzenie dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, znane jako AFIR, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie 13 kwietnia 2024 roku, a Polska ma ograniczony czas na wprowadzenie zmian, które przyspieszą rozwój sieci stacji ładowania.

Branża zrównoważonego transportu przygotowuje się do 6-miesięcznego okresu przed rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów. AFIR zastępuje wcześniejszą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 roku dotyczącą rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Przepisy AFIR zaczną obowiązywać bezpośrednio w każdym państwie członkowskim, w tym Polsce, bez konieczności implementacji.

Obowiązki nakładane w ramach AFIR

Nowe przepisy AFIR nakładają wysokie wymagania, takie jak zwiększenie mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód elektryczny, konieczność rozmieszczenia stacji co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T, i tworzenie stref ładowania dla pojazdów ciężarowych o wysokiej mocy. Obecne tempo rozwoju infrastruktury ładowania w Polsce jest niewystarczające i nie pozwoli na spełnienie tych celów.

Przyrost sieci ogólnodostępnych ładowarek (o 197% w latach 2019-2023) jest ponad 4-krotnie mniejszy niż wzrost liczby samochodów z napędem elektrycznym (o 882% w latach 2019-2023). Mimo starań operatorów tempo rozbudowy stacji jest wciąż opóźniane przez liczne bariery systemowe, w tym bardzo długi czas budowy przyłączy, niekorzystne warunki przyłączeniowe, przenoszenie na operatorów kosztów budowy stacji transformatorowych i budowy długich przyłączy energetycznych do sieci średniego napięcia, czy też brak przygotowania infrastruktury energetycznej przy autostradach i drogach szybkiego ruchu pod kątem odpowiedniej mocy.

Polska musi rozwiązać problemy

W odpowiedzi na te wyzwania, PSPA we współpracy z liderami branży przygotowało propozycje zmian przepisów dotyczących infrastruktury, które zostaną przedstawione na Kongresie Nowej Mobilności 2023. Z uwagi na zbliżające się wejście w życie AFIR, szybkie uwzględnienie tych zmian w procesie legislacyjnym jest pilną koniecznością.

Zobacz: Darmowe ładowanie auta elektrycznego – sprawdzamy jak to działa

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności