REKLAMA

Ile osób ginie w Polsce w wypadkach autobusowych?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: ITS · Dodane: 13 lipca 2020
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Liczba wypadków autobusowych w Polsce od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Po głośnych wypadkach kierowców warszawskiej komunikacji miejskiej pracujących dla spółki Arriva Polska, rozgorzała dyskusja nad bezpieczeństwem osób podróżujących autobusami. Specjaliście z ITS postanowili na chłodno przyjrzeć się temu problemowi.

Jak wynika z danych statystycznych zgromadzonych przez Policje, liczba wypadków z udziałem autobusów na przestrzeni ostatniej dekady wzrosła o 6 procent. Mimo to zagrożenie dla kierowców i pasażerów korzystających z tego środka lokomocji jest stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi uczestnikami ruchu. Jednak ostatnie tygodnie sprawiły, że pasażerowie autobusów zaczęli się zastanawiać nad swoim bezpieczeństwem. Dwa wypadki miejskich autobusów spowodowanych przez ich kierowców będących pod wpływem narkotyków nadszarpnęły zaufania do przewoźników.

Wypadki autobusowe w Polsce

W 2019 roku wypadki autobusów[1] stanowiły 2,4 proc. wszystkich wypadków na polskich drogach. W ich następstwie śmierć poniosło 0,3 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych i 1,8 proc. ciężko rannych (tab. 2). W latach 2010-2019 liczba ofiar śmiertelnych w autobusach wahała się od 3 do 19 osób w ciągu roku, a ciężko rannych od 138 do 295 (tab. 1). W porównaniu z innymi uczestnikami ruchu zagrożenie kierowców i pasażerów autobusów jest stosunkowo niewielkie. Jednak w ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków autobusów wzrosła o 6 proc. (tab. 1). Ten fakt należy wiązać ze wzrostem popularności komunikacji miejskiej. Pogorszenie warunków ruchu w miastach i wzrost kosztów związanych z płatnym parkowaniem powoduje większy udział w ruchu komunikacji publicznej.

Tabela 1. Wypadki i ofiary w autobusach w Polsce w latach 2010-2019

Autobusy Polska
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wypadki 684 688 672 706 740 767 727 799 730 727
Ofiary śmiertelne 14 12 18 18 12 14 8 3 19 10
Ranni 1184 1288 1199 1384 1262 1348 1155 1322 1195 1081
Ciężko ranni 138 198 236 246 215 295 255 228 213 193

Analizując dane statystyczne można zauważyć, że średnio w Polsce dochodzi do ok. 700 wypadków w roku z udziałem autobusów. Mimo to liczba ofiar utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie i najczęściej nie przekracza 20 zabitych w ciągu roku. Co ciekawe, w 2017 roku, gdy wyraźnie wzrosła liczba wypadków autobusowych, zginęło najmniej osób (tylko 3 ofiary śmiertelne).

Tabela 2. Wypadki i ofiary w autobusach w Polsce w latach 2010-2019 – udział % ogółu

Autobusy % ogółu Polska
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wypadki 1,8% 1,7% 1,8% 2,0% 2,1% 2,3% 2,2% 2,4% 2,3% 2,4%
Ofiary śmiertelne 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,1% 0,7% 0,3%
Ranni 2,4% 2,6% 2,6% 3,1% 3,0% 3,4% 2,8% 3,3% 3,2% 3,0%
Ciężko ranni 1,2% 1,6% 2,0% 2,1% 1,8% 2,6% 2,1% 2,1% 1,9% 1,8%

Rysunek 1. Wypadki i ofiary w autobusach w Polsce w latach 2010-2019 – zmiany udziału %

Trochę gorsza sytuacja jest w miastach wojewódzkich, w których w 2019 roku wypadki autobusów stanowiły 6 proc. wszystkich wypadków w tych miastach, ofiary śmiertelne w autobusach to 3 proc. ogółu zabitych, a ciężko ranni to 4,2 proc. najciężej poszkodowanych we wszystkich wypadkach w tych miastach (tab. 4) – zauważa Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Tabela 3. Wypadki i ofiary w autobusach w miastach wojewódzkich w latach 2010-2019

Autobusy Miasta wojewódzkie
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wypadki 376 406 386 388 467 491 428 472 481 437
Ofiary śmiertelne 2 0 3 1 0 1 1 2 0 6
Ranni 492 620 517 587 666 640 580 625 613 569
Ciężko ranni 50 78 106 113 112 144 129 119 130 107


Tabela 4. Wypadki i ofiary w autobusach w miastach wojewódzkich w latach 2010-2019 – udział %
 

Autobusy % ogółu Miasta wojewódzkie
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wypadki 4,5% 4,4% 4,4% 4,6% 5,6% 6,3% 5,4% 5,7% 6,0% 6,0%
Ofiary śmiertelne 0,6% 0,0% 1,0% 0,3% 0,0% 0,4% 0,4% 0,9% 0,0% 3,0%
Ranni 4,9% 5,6% 4,9% 5,8% 6,8% 7,1% 6,1% 6,4% 6,6% 6,9%
Ciężko ranni 2,8% 3,3% 3,9% 4,3% 4,1% 5,6% 4,5% 4,3% 4,7% 4,2%

Rysunek 2. Wypadki i ofiary w autobusach w miastach wojewódzkich w latach 2010-2019 – zmiany udziału %

Zagrożenie użytkowników autobusów w Warszawie nie wyróżnia się na tle innych miast wojewódzkich. W 2019 roku wypadki z autobusami stanowiły 6,8 proc. ogółu, a ofiary w autobusach to 2,9 proc. ogółu ofiar śmiertelnych i 1,9 proc. ciężko rannych na drogach w Warszawie (tab. 6). W ciągu 10 lat na drogach stolicy zginęło 578 osób, w tym 3 pasażerów i 1 kierowca autobusu, a ciężko rannych było 1349 osób, w tym 56 pasażerów i 3 kierowców autobusów (tab. 5).

Tabela. 5. Wypadki i ofiary w autobusach w Warszawie w latach 2010-2019

Autobusy Warszawa
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wypadki 65 61 51 46 64 61 38 78 78 61
Ofiary śmiertelne 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Ranni 96 101 80 77 100 94 49 104 103 99
Ciężko ranni 11 11 10 3 4 4 4 4 6 2

Analizując policyjne dane statystyczne widać wyraźnie, że liczba wypadków autobusowych w Warszawie na przestrzeni ostatnich 10 lat utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Co jeszcze ważniejsze, liczba ofiar śmiertelnych nie przekraczała 1 osoby, a przez większą część tej dekady nie zginęła ani jedna osoba. Spadła przy tym liczba osób ciężko rannych.

Tabela. 6. Wypadki i ofiary w autobusach w Warszawie w latach 2010-2019 – udział %

Autobusy % ogółu Warszawa
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wypadki 6,1% 5,8% 5,1% 3,9% 5,8% 6,3% 4,1% 7,3% 7,1% 6,8%
Ofiary śmiertelne 1,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 2,9%
Ranni 7,8% 8,4% 7,0% 5,7% 8,0% 8,6% 4,7% 8,5% 8,2% 9,7%
Ciężko ranni 11,8% 7,2% 5,8% 1,6% 2,6% 4,2% 2,5% 3,6% 5,4% 1,9%

Rys. 3. Wypadki i ofiary autobusach w Warszawie w latach 2010-2019 – udział %

Opracowanie: Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego, POBR.

[1] Dane źródłowe: Komenda Główna Policji, opracowano na podstawie bazy danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) www.obserwatoriumbrd.pl

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności