REKLAMA

Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 19 września 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Czy polisa OC przedłuża się automatycznie? Nowe przepisy faktycznie na to pozwalają. Ale nie zawsze i są sytuacje, kiedy ubezpieczenie nie zostanie przedłużone automatycznie. Trzeba o tym pamiętać, bo kara za brak OC jest naprawdę duża.

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 23 ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych na wypadek szkód powstałych w związku z ruchem jego pojazdu.

Automatyczne przedłużenie polisy OC – zmiany w prawie

Aby kontynuować ubezpieczenie OC i uniknąć sytuacji poruszania się po drogach pojazdem bez ważnego ubezpieczenia, ustawodawca wprowadził automatyczne przedłużenie zawartej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. Ma to miejsce wtedy, gdy nie później niż na jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu, na który została zawarta umowa ubezpieczenia OC właściciela (posiada) pojazdu mechanicznego, nie zostanie przesłana na piśmie informacja o wypowiedzeniu tej umowy zakładowi ubezpieczeń. Ale jest pewien warunek. Otóż umowa nie będzie przedłużana automatycznie, jeśli składka za mijający okres 12 miesięcy nie zostanie opłacona w całości, jak to określa umowa.

Kiedy polisa OC nie przedłuży się automatycznie?

Istnieją jednak pewne wyjątki od powyższej reguły. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie w następujących przypadkach:

  1. gdy składka za mijający okres 12 miesięcy nie zostanie opłacona w całości (nawet drobny błąd w płatności składki może skutkować brakiem przedłużenia umowy na nowy okres);
  2. w przypadku polis krótkoterminowych;
  3. w przypadku zmiany właściciela używanego pojazdu, zarówno w przypadku sprzedaży, jak i otrzymania spadku czy darowizny (nabywca może wypowiedzieć dotychczasową umowę OC i zawrzeć własną, jednakże musi zadbać, aby nie było ani jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu, albo korzystać z OC poprzedniego właściciela pojazdu do końca jej ważności);
  4. w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  5. w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.

Zobacz: Czy instalacja LPG ma wpływ na ubezpieczenie OC auta?

Zgodnie z artykułem 88 tej samej ustawy, osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie, jest zobowiązana do wpłacenia opłaty. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeśli przerwa w ubezpieczeniu przekroczy 14 dni, opłata ta wynosi równowartość nawet dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie suma ta wynosi około 7 tysięcy złotych. Dodatkowo, w przypadku kolizji, kierujący pojazdem będzie musiał pokryć szkodę, którą w wyniku wypadku pokryłby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zobacz: Zderzenie z dzikim zwierzęciem – czy należy się odszkodowanie?

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności