REKLAMA

Orlen osiągnął rekordowy zysk w I połowie 2022 roku

Autor: Orlen · Zdjęcia: · Dodane: 8 sierpnia 2022
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Orlen przedstawił dane na temat osiągniętych zysków i strat w I połowie 2022 roku. Koncern osiągnął rekordowy zysk netto w wysokości 3,7 mld zł i to przy stracie na rynku detalicznym.

Przy rosnących cenach paliw ogromne zyski Orlenu nie dziwią. Koncern przekonuje jednak, że na detalicznej sprzedaży paliw był stratny, a zyski wypracowano na zupełnie innych produktach. Szczegóły na ten temat Orlen przedstawił w ramach informacji prasowej. Dowiadujemy się z niej, że w drugim kwartale 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

  1. sprzedaż w wysokości 9,8 mt
  2. EBITDA LIFO na poziomie 5,3 mld zł
  3. zysk netto w wysokości 3,7 mld zł
  4. przychody na poziomie 58 mld zł

Przedstawiciele Orlenu informują o rekordowym poziomie inwestycji (6,3 mld zł) jakich dokonano w zaledwie 6 miesięcy tego roku. Wśród nich znalazł się m.in. morskie farmy wiatrowe, największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, czy instalacja uwodornienia olejów roślinnych, umożliwiająca produkcję mniej obciążających środowisko paliw, które ograniczają emisje nawet o 80%. Orlen planuje na dodatek jeszcze przyspieszyć inwestycje w drugim półroczu, przeznaczając na nie łącznie 15,2 mld zł (w skali roku). Przedstawiciele koncernu poinformowali przy tym, że Grupa Orlen zredukowała zadłużenie o 4 mld zł (kw/kw) i utrzymała bezpieczny stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,42x. Koncern utrzymał także rating inwestycyjny BBB- z perspektywą pozytywną (Fitch) i Baa2 z perspektywą pozytywną (Moody’s). Potwierdzeniem stabilnej sytuacji firmy ma być zatwierdzenie, rekomendowanej przez Zarząd PKN Orlen, wypłaty dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Wypłata nastąpi 3 października br.

Segment rafinerii wypracował w drugim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 1,8 mld zł.

Zdaniem Orlenu na dobry wynik koncernu wpłynęło przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne i oderwanie się światowych notowań ropy od notowań produktów paliwowych. Było to spowodowane globalnym wzrostem popytu na paliwa oraz ograniczoną z powodu wojny podażą w Europie i na całym świecie. Przerób ropy w płockiej rafinerii wzrósł (r/r) o 30%, z 3,3 mln do 4,3 mln ton. Natomiast wykorzystanie jej mocy produkcyjnych wzrosło w tym czasie z 81% do 107%. Było to związane głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce. W ciągu pierwszego półrocza w Polsce konsumpcja oleju napędowego zwiększyła się o 8%, a benzyny aż o 14,5% (wzrost odpowiednio o 720 tys. ton i 320 tys. ton).

Z kolei rekordowy zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 1,6 mld zł, wyższy o ponad 60% (r/r), wypracował segment petrochemii. Wynik ten był efektem wzrostu wolumenów sprzedaży o 31% (r/r) do 1,4 mt, w tym: wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych olefin (o 254%) i poliolefin (o 26%), PCW o (54%) i PTA (o 10%). Systematycznie rosnący popyt na produkty petrochemiczne skutkował wzrostem wykorzystania mocy na głównych instalacjach petrochemicznych Grupy ORLEN, w tym instalacji olefin o 87% oraz PCW we Włocławku o 75%.

Zobacz: Uszkodzony kompresor klimatyzacji – objawy i naprawa

W drugim kwartale br. segment energetyki osiągnął EBITDA w wysokości 1,2 mld zł, czyli wynik porównywalny do wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do tego rezultatu zalicza się wynik Grupy Energa na poziomie 941 mln zł, wyższy o 28% (r/r). W tym czasie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 2,7 TWh energii elektrycznej oraz 10 TWh ciepła, z czego ok. 60% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 4% (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była m.in. wyższymi zainstalowanymi mocami wiatrowymi (r/r). Wyższą produkcję i sprzedaż energii elektrycznej zanotowano również w CCGT i Elektrociepłowni w Płocku. Obecna moc zainstalowana Grupy ORLEN wynosi 3,4 GWe oraz 6,3 GWt. W drugim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne inwestycje związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Straty Orlenu w segmencie detalicznym

Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował spadek wyniku EBITDA o (- 16%) (r/r) do poziomu 695 mln zł. O 127 mln zł pogorszył się zysk sieci stacji w Polsce, przy jednoczesnym wzroście wyniku w Niemczech o 23 mln zł. Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku niemieckim i porównywalnych poziomach na rynku czeskim i litewskim (r/r). Jednocześnie wzrosły o 4% (r/r) wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie ORLEN, w tym: sprzedaży benzyny o 4%, oleju napędowego o 4%, a LPG o 1%. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 15% (r/r). Koncern odnotował wzrost konsumpcji paliw w Polsce oraz w Czechach, przy spadku w Niemczech i na Litwie (r/r). Na ich poziom wpływał brak ograniczeń w przemieszczaniu się związany z pandemią oraz duży napływ uchodźców z Ukrainy.

Zobacz: Ładowanie akumulatora rozładowanego do „zera”

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów (r/r). Już 2309 stacji paliw, czyli około 80%, jest wyposażonych w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1768 w Polsce, 326 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. To wzrost o 69 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 38, w Czechach o 10, w Niemczech o 19, na Słowacji o 2, przy porównywalnej liczbie na Litwie. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 289 punktów, czyli ponad dwukrotnie (r/r). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest 567 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 519 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacje CNG.

stacja paliw Orlen

W efekcie wysokich cen ropy w drugim kwartale, aż 5-krotny wzrost wyniku EBITDA (r/r) zanotował segment wydobycia ropy i gazu, wypracowując zysk operacyjny na poziomie 304 mln zł. To wynik kwartalny, zbliżony do tego, który obszar wydobycia wypracował przez cały 2020 rok. Na ten rezultat wpływ miało makro i wyższe o 3% (r/r) wolumeny sprzedaży, w tym: ropy o 125%, przy niższej sprzedaży gazu ziemnego o (-) 7% i kondensatu gazowego o (-) 4%. W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,6 tys. boe/d, w tym: w Kanadzie o 0,3 tys. boe/d i w Polsce o 0,3 tys. boe/d.

Zobacz: Orlen przejmuje zagraniczne stacje Lukoil

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności