REKLAMA

Co jest Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego?

Autor: Instytut Transportu Samochodowego · Zdjęcia: DailyDriver.pl · Dodane: 29 września 2023
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stanowi kluczową inicjatywę Komisji Europejskiej, ukierunkowaną na 50% redukcję liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tej dekadzie. Aby zobrazować, o jakim celu mówimy, warto przypomnieć, że każdego roku na drogach Starego Kontynentu życie traci ok. 20 tysięcy osób.

Od momentu powstania Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter – ERSC), zdobyła ona wsparcie prawie 4000 podmiotów publicznych i prywatnych w całej Europie, które podjęły liczne inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Te różnorodne podmioty tworzą społeczność, która aktywnie dzieli się wiedzą, inspiruje i wzajemnie się uczy. Wspólne działania przyczyniły się m.in. do wzmocnienia kultury bezpieczeństwa na drogach, lepszego zrozumienia przyczyn wypadków drogowych oraz pomogły w tworzeniu skutecznych środków prewencyjnych. Od 2009 roku do tego grona należy także Instytut Transportu Samochodowego, a od 2021 roku ITS pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Karty BRD dla polskich Sygnatariuszy.

Europejska Karta bezpieczeństwa – cele i zadania

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu:

  1. Zachęcanie i wspieranie europejskich stowarzyszeń, szkół, uniwersytetów, przedsiębiorstw i firm oraz władz lokalnych do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Ułatwienie członkom społeczeństwa obywatelskiego zdobywania i dzielenia się wiedzą na temat zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej.
  3. Ułatwienie dialogu w celu transferu doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich szczeblach UE.

Obecnie głównym celem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dalsze zachęcanie, wspieranie i rozszerzanie tej społeczności, która ma na celu redukcję liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń drogowych o 50% w latach 2020-2030 oraz docelowo – całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach Unii Europejskiej do 2050 roku. Aby zobrazować, o jakim celu mówimy, to trzeba podkreślić, że każdego roku na europejskich drogach, na skutek wypadków drogowych, życie traci ok. 20 tysięcy osób. W tym miejscu należy przypomnieć, że w Polsce w latach 2012-2022 liczba ofiar śmiertelnych spadła o 47%, a w tym czasie średnia redukcja w UE wyniosła zaledwie 22%. To właśnie za te znaczące osiągnięcia i efektywne działania w poprawie brd Polska została nagrodzona przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Nagrodą PIN 2023 (Road Safety Performance Index)

mówi prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Warto wspomnieć, że ERSC to największa platforma społeczeństwa obywatelskiego, która co roku honoruje swoich członków za najlepsze pomysły oraz wdrożenia rozwiązań z obszaru brd. W tegorocznej edycji konkursu Excellence in Road Safety 2023 nominowanych zostało 15 instytucji, w tym dwie z Polski – Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za program „Bezpieczeństwo pieszych – wspólna odpowiedzialność” oraz Gmina Gdańsk za „Gdański program uspokajania ruchu drogą do zrównoważonej mobilności miejskiej”. Jak przekonuje sophie Vanhove z belgijskiego Instytutu VIAS, współkoordynator ERSC.

Społeczność ERSC posiada ogromny potencjał do podkreślania znaczenia bezpieczeństwa na drogach, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Działania naszych sygnatariuszy przyczyniły się do zwiększenia świadomości dotyczącej przyczyn wypadków drogowych, wzmacniając kulturę bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie oraz skupiając uwagę na skutecznych środkach zapobiegawczych w obszarze bezpieczeństwa na drogach. Wyróżniające się instytucje są co roku honorowane nagrodami, a ich sukcesy znane są w całej Europie 

Sygnatariusze ERSC aktywnie wymieniają się wiedzą, publikując efekty swoich działań oraz inspirując się nawzajem. Ich inicjatywy są elastyczne i mogą być dostosowane do określonych lokalizacji lub danych demograficznych, co pozwala na opracowanie efektywnych strategii bezpieczeństwa na drogach dla każdego kraju, regionu lub miasta. Sarolta Csajbok, Specjalistka ds. polityki, Komisja Europejska podkreśla, że 

Bezpieczeństwo drogowe w UE poprawiło się dość znacznie w ciągu ostatnich 20 lat. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadła o 60%. Nadal pozostaje jednak wiele do zrobienia. Dużo pracy wykonywane jest na poziomie lokalnym i krajowym, jednak wieloma kwestiami zajmujemy się na poziomie europejskim. Kiedy KE uruchomiła Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2004 r., celem było zgromadzenie wszystkich podmiotów z sektora cywilnego, prywatnego i publicznego, które aktywnie podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Z biegiem lat Karta stała się zbiorem najlepszych praktyk, którymi można dzielić się na całym kontynencie. Jednak najważniejsza nie jest liczba sygnatariuszy, których mamy, ale wpływ, jaki ich inicjatywy mają na poprawę bezpieczeństwa na drogach na poziomie lokalnym, gminnym, regionalnym i krajowym. Bardzo się cieszę, że w tym roku wśród finalistów Nagrody za Doskonałość w Bezpieczeństwie Drogowym (Excellence in Road Safety Award) znalazło się dwóch polskich sygnatariuszy. Wciąż możemy się wiele od siebie nauczyć i zawiązać nowe partnerstwa do współpracy 

Zobacz: Nowe prawo jazdy tylko na lekkie auta? Unia Europejska walczy z SUV-ami

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności