REKLAMA

Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania traktorem?

Autor: Daily Driver · Zdjęcia: Daily Driver · Dodane: 14 sierpnia 2015
Zobacz także:
Przelicznik mocy » Auto z Niemiec »

Dawniej prawo jazdy kat. B uprawniało do prowadzenia nie tylko samochodów, ale także ciągników rolniczych, dzięki czemu było wykorzystywane także w gospodarstwach rolnych. Odkąd wprowadzono nowe kategorie prawa jazdy, w tym kategorię T (traktor), wiele osób ma wątpliwości czy może kierować traktorem posiadając prawo jazdy kat. B.

Prawo jazdy kat. B a jazda traktorem (ciągnikiem rolniczym)

Przeciętny kierowca zapytany o pojazdy, którymi ma prawo poruszać się w ramach posiadanego prawo jazdy kategorii B, nie potrafi wskazać żadnego innego poza samochodem osobowym o masie całkowitej do 3,5 tony. W rzeczywistości Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami dość wyraźnie rozszerza zakres pojazdów, którymi można poruszać się mając prawo jazdy kat. B. Należą do nich:

  1. a) pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  2. b) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. c) zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  4. d) pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, czterokołowiec lekki).

Warto zauważyć, że jest to jednak tylko fragment tej ustawy i wnikliwa analiza jej pozostałej części pozwala zauważyć, że prawo jazdy kat. B uprawnia także do poruszania się traktorem!

„Art.6.3 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.”

Jasno zatem wynika z ustawy o kierujących pojazdami, że kategoria prawa jazdy kat. T adresowana jest do osób, którym nie zależy na posiadaniu uprawnień do kierowania autem osobowy i na co dzień poruszają się jedynie ciągnikiem rolniczym. Warto pamiętać, że mając prawo jazdy kat. B można prowadzić traktor, ale mając wyłącznie kat. T nie można prowadzić auta osobowego.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Aktualności